Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil øke kompetansen på produksjonsdyrhelse

Veterinærinstituttets nye, nasjonale kompetansesenter, skal heve kunnskapsnivået til veterinærer og gi ut dyrehelserapport.

Det nye senteret skal kurse privatpraktiserende veterinærer og veterinærer fra mattilsynet, for å øke kunnskapsnivået og få bedre oversikt over helsetilstanden til norske produksjonsdyr. Arkivfoto: Kristin Bergo
Det nye senteret skal kurse privatpraktiserende veterinærer og veterinærer fra mattilsynet, for å øke kunnskapsnivået og få bedre oversikt over helsetilstanden til norske produksjonsdyr. Arkivfoto: Kristin Bergo

Kompetansesenteret er plassert i Sandnes kommune i Rogaland, står det på Veterinærinstituttets nettsider. Senteret skal styrke veterinærenes produksjonsdyrkompetanse, og fremme god formidling til forvaltning og næring.

Ansatte fra ulike seksjoner og fra Veterinærinstituttets andre kontorer skal delta i senterets arbeid, og senterets aktiviteter skal også gjennomføres flere steder i landet.

- Målet er å styrke innsatsen for norsk produksjonsdyrhelse og øke tilbudet til næringen, privatpraktiserende veterinærer og veterinærer i Mattilsynet, sier senterleder Hanne Ringkjøb Skjelstad i pressemeldingen.

Annonse

Senteret skal drive med kursvirksomhet for både privatpraktiserende veterinærer, og veterinærer i Mattilsynet, fra hele landet. Kursene skal blant annet handle om prøvetaking og feltobduksjon, slik at veterinærene skal bli bedre rustet til å takle vanskelige situasjoner.

Det er først og fremst bøndene og veterinærene som kan oppdage alvorlige dyresykdommer hos produksjondyr. Skjelstad mener at tilbudet skal gjøre det enklere å systematisk samle helsedata fra besetninger, slik at Veterinærinstituttet skal få bedre oversikt over utviklingen av dyrehelsa i Norge og utlandet.

Senteret skal også etablere og gi ut en rapport om dyrehelse, for å få oversikt over helsestatusen i norske produksjonsdyrbesetninger. I tillegg skal rådgiving til forvaltning og næring være en sentral del av arbeidet.

Neste artikkel

Farvel teljedato