Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil stoppe forørkning

Foto: Frida Meyer
Foto: Frida Meyer

Dvergbusken krekling brer seg over stadig større utmarksområder og fortrenger stedstypiske urter og gras.

– I områder med mye krekling vokser det som regel lite annet. På kreklingens blader finnes det små kjertler med giftstoffet Batatasin-III. Når det regner eller snør, faller giftstoffet til jorda. Her hoper det seg opp, forteller NIBIO-rådgiver og kreklingekspert Victoria Gonzalez.

Forskere vil i samarbeid med reindriftsutøvere, sauebønder og forvaltninga, se om det er mulig å stanse utviklinga, og få mer vekst av urter og gras.

Annonse

– Selv ikke når kreklingen har blitt fjernet, med røtter og alt, har vi oppnådd at andre planter naturlig vokser der kreklingen var, sier Gonzalez.

I forbindelse med sin doktorgrad ved UiT fjernet hun krekling fra noen områder i 2009.

– I 2009 lå områdene der kreklingen var tatt bort, fortsatt bare. Heller ikke ved å så frø av stedstypiske arter direkte i jorda der kreklingen var fjernet, opplevde vi noe særlig vekst. Giftstoffene i jorda blir altså værende i jorda i lang tid etter at kreklingen er tatt bort, forteller Gonzalez.

Forskerne startet i fjor sommer forsøk på fire steder i Troms og Finnmark, der kreklingjorda blir tilført jordforbedrende midler.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre sau tatt av rovdyr