Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Yara: – Det er markedet som setter prisene

– I dagens situasjon er det ekstremt viktig å øke effektiviteten i landbruket, sier Lars Røsæg, viseadministrerende direktør i Yara. Han frykter for global matsikkerhet og folks tilgang til mat i lys av krigen i Ukarina.

MARKEDET STYRER: Yara kan ikke gi råd om når det er mest hensiktsmessig å handle inn gjødsel til neste sesong. Det mener de er helt opp til markedet å bestemme. Arkivfoto: Norsk Landbruk
MARKEDET STYRER: Yara kan ikke gi råd om når det er mest hensiktsmessig å handle inn gjødsel til neste sesong. Det mener de er helt opp til markedet å bestemme. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Rekordhøye priser på naturgass og begrenset tilgang på nitrogen, kalium og fosfat har sendt gjødselprisene til himmels. I fjor sommer kostet for eksempel Fullgjødsel 20-4-11 3,60 kroner per kilo. I dag har prisen passert ti kroner.

Hvilke scenarier har Yara for gjødselprisene utover året?

– DET ER MARKEDET som setter prisene. Vi spekulerer ikke i prisene. Høsten 2021 opplevde vi en betydelig prisstigning på mat og gjødsel i verdensmarkedet. Krigen i Ukraina har forsterket utfordringene og prisøkningene kraftig, sier Lars Røsæg.

Han sier at det er fire årsaker til prisøkningene: Klimaet har vært en utfordring på avlingene. Kostnadene, blant annet til energi, har gått betydelig opp og koronaen la et betydelig press på verdikjedene og logistikken. Krigen i Ukraina har forsterket prisøkningene kraftig.

Hva vil konsekvensene bli for Yara, og for prisene på gjødsel, hvis Vestens sanksjoner også skulle omfatte kjøp av nitrogen, kalium og fosfat fra Russland og Hviterussland?

‒ Yara har et stort og robust system. Vi har globale verdikjeder og jobber med mange ulike leverandører. Hver eneste dag jobber vi med å redusere avhengigheten av Russland. Jeg vil understreke at vi alltid forholder oss til lover og regler, og gjeldende sanksjoner, og jobber utifra det, svarer Røsæg.

Lars Røsæg, viseadministrerende direktør i Yara, vil ikke gi bøndene noe råd om når det kan være lurt å kjøpe inn gjødsel for neste sesong. Foto: Yara
Lars Røsæg, viseadministrerende direktør i Yara, vil ikke gi bøndene noe råd om når det kan være lurt å kjøpe inn gjødsel for neste sesong. Foto: Yara
Annonse

INKLUDERT NATURGASS står Russland for 25 prosent av råvarene til verdens gjødselproduksjon, påpeker Røsæg.

‒ Ifølge FN får én av ni i verden i dag for lite mat. Verdens matvareprogram peker nå på at krigen i Ukraina, kan gjøre at ytterligere flere hundre millioner mennesker ikke får nok mat. Ukraina og Russland står til sammen for én tredel av verdens hveteeksport.

Betyr de høye gjødselprisene at Yara også vil få et ekstra godt resultat i år?

‒ Vi kommenterer ikke på resultatutviklinga, men over tid er vi opptatt av at matvareprisene skal være bærekraftige for verdens befolkning. Hvis vi kommer i en situasjon der det er flere som får for lite mat og sulter, fører dette til konflikt og krig. Og det er ikke noe noen ønsker, som et grunnlag for økonomisk vekst, sier Røsæg.

MED GJØDSELPRISER på over ti kroner kiloen er mange bønder i Norge nå i tvil om de bør bestille gjødsel for neste sesong i juli og august, da det normalt er rimeligst, eller se an prisutviklinga utover høsten.

Hvilket råd vil du gi til bøndene?

‒ Dette vil jeg ikke gi noe råd om. Det er markedet som setter prisene, og det spekulerer vi ikke i. Men det jeg kan si, er at vi jobber alt vi kan for å opprettholde produksjonen og bidra til matsikkerhet. Nå må vi passe på at landbruket har mest mulig effektiv gjødsling av jorda, slik at produktiviteten øker så mye som mulig, sier Røsæg.

MANGE HAR FRYKTET at lav produksjon av urea, kan føre til at lagrene av AdBlue går tomme utover året.

- Det er riktig at to av fabrikkene våre som produserer urea har hatt redusert kapasitet, men vi har kjørt produksjonen for fullt i våre tre øvrige AdBlue-fabrikker. Vi har ingen problemer med å forsyne markedet for AdBlue, og denne uka starter fabrikkene med redusert kapasitet opp igjen. Da vil produksjonen av urea, som er innsatsfaktoren for å produsere AdBlue, bli som normal, sier Røsæg.

Neste artikkel

Delt lagring ble løsninga