- I denne gruppa kan du dele dine bilder og historier fra sauefjøset. Sammen med andre medlemmer i gruppa vil Fatlands småferådgivere Hilde Kalleklev Håland og Solveig Horve Bergsholm, bidra med svar på det du lurer på rundt lamminga, skriver Fatland i gruppen Lammehjelpen 24/7 på Facebook.

Målet til Fatland med gruppen er, som navnet sier, å tilby hjelp i lamminga.

- Vi håper at medlemmene får hjelp, ideer, løsninger og svar som er nyttige, skriver de.

Den lukkede gruppen drives kun i lammingssesongen. I fjor var gruppen åpen frem til 20. mai, og hadde på det tidspunktet 2000 medlemmer.