Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder taper sju millioner på skitne dyr

Men trekket dekker på langt nær de reelle kostnadene slike slakt påfører fellesskapet

Nortura tror økningen i skitne slakt, skyldes vanskelige innhøstingsforhold. Foto: Marit Glærum

Utviklingen i andel storfe som får skitt-treff har de siste tre årene vært økende, skriver spesialrådgiver Elisabeth Kluften i Nortura på kjøttbedriftens nettside.

Vanskelige høsteforhold

Mens 3,5 prosent av dyra fikk fett-trekk i 2014, var andelen økt til 4,5 i fjor. Norske storfeprodusenter trekkes totalt mer enn sju millioner kroner på grunn av skitne dyr.

Nortura tror økningen kan skyldes vanskelige høsteforhold de siste åra.

Dyr som har møkkskorper på 20-50 prosent av låra eller snittlinja havner i kategori 1. Dyr som har møkkskorper på mer enn halvparten av låra eller snittlinja, havner i kategori 2.

Dekker ikke kostnaden

Annonse

De aller skitneste dyra, som har møkkskorper på mer enn halvparten av låra eller snittlinja, får 900 kroner i trekk. Dyr som har møkkskorper på 20-50 prosent av låra eller snittlinja trekkes 400 kroner.

– Dyr som havner i kategorien for de skitneste dyra håndteres i egne varestrømmer på grunn av smitterisiko. Det gir redusert hastighet og økte slaktekostnader. Trekket på 900 kroner dekker på langt nær de reelle kostnadene fellesskapet påføres av at slaktene må spesialbehandles på denne måten, opplyser Kluften.

Vanskelig å se før den henger på kroken

Spesialrådgiveren forteller at mange har levert "reine"dyr uten møkk på låret, men likevel fått skitt-trekk.

– Forklaringen kan være at disse dyra har møkk under buken som er vanskelig å se før dyret henger på kroken. Det kan derfor være tilsynelatende reine dyr som havner i samme kategori som veldig møkkete dyr, da snittflata under buken har stor betydning, forteller Kluften.

Neste artikkel

Ode til leiejord