Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder vil videreforedle økologisk raps

Skal produsere rapsolje og presskake.

Tror på raps: Øko-produsentene Thorbjørn Lund og Ståle Solberg er spent på å se hvordan det går med den økologiske høstrapsen som ble sådd i fjor. De har stor tro på at økologisk raps kan være et av flere lokalproduserte alternativ til importert soya.

Økobønder i Østfold og Norges Vel jobber nå med å få i gang foredling av økologisk høstraps. Planen er å produsere rapsolje og presskake.

Det offensive øko-miljøet i Østfold ønsker å bli mer selvforsynt med kraftfôrråvarer og være mindre avhengig av importerte varer, og i fjor høst sådde mange av bøndene for første gang økologisk høstraps. Rapsen kan brukes direkte i kraftfôr, slik kraftfôrfabrikkene har gjort med den konvensjonelle rapsen som er produsert, men fôrverdien blir bedre utnyttet hvis man presser ut oljen og bare bruker rapskaka i fôret. Med rapskake er det lettere å lykkes med å erstatte f.eks importert soya.

UFORLØST MARKEDSPOTENSIAL

Dette er bakgrunnen for at øko-produsentene Thorbjørn Lund og Ståle Solberg etablerer Norsk Økoraps. Planen er å ta imot økologisk raps og videreforedle denne til matolje og rapskake.

– Det finnes i dag ikke økologisk, norskprodusert matolje på markedet, men kjedene er interessert, så her finnes et uforløst markedspotensial. Planen er å tilby mottak av økologisk raps for ni kroner kiloen og selge rapskake tilbake til melkeprodusenter som vil bruke den i fôret for rundt sju kroner kiloen, sier Lund. Han legger til at dekningsbidraget i økologisk rapsproduksjon må bli bedre enn det har vært til nå, hvis det skal være aktuelt for bønder å produsere dette.

– Økologisk raps har nesten ikke vært dyrket i Norge tidligere, men med bedre vilkår, vil det kunne bli attraktivt, sier gårdbrukeren. Høstraps har flere positive effekter i vekstskiftet og er en spesielt god forgrøde for korn, f.eks høsthvete. Han sikter på at produksjonen av olje og rapskake vil være i gang allerede i høst, men er usikker på hvor stort volum det blir snakk om i første omgang.

– Jeg vil anta det kan være snakk om rundt 150 tonn som blir høstet i år.

Annonse

GODE RESULTATER I SVERIGE

Sist gang det ble satset på økologisk raps var i 2005, men mye har endret seg siden da. Nye sorter, nye dyrkingsteknikker og en helt annen etterspørsel etter økologiske produkter er noen av årsakene til at Norsk Økoraps og Norges Vel ønsker å prøve raps-lykken på nytt.

Thorbjørn Lund viser også til gode erfaringer fra Sverige.

– Erfaringene fra Sverige, også nord for E18, viser gode og årssikre avlinger med hybridsorter og ny dyrkingsteknikk. Det totale øko-rapsarealet der er doblet over flere år, og er i dag 66 000 dekar. Dette indikerer at dyrking av høstraps har et stort uutnyttet potensial også i Norge, sier Lund.

Interesserte kan ta kontakt med Johan Ellingsen i Norges Vel for å få tilsendt dyrking/intensjonsavtale for dyrking av raps. Produsenter med intensjonsavtale vil bli prioritert ved tegning av leveringsavtale seinere.

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet