Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er dette framtidens grøfteløsning?

Viser totrinnsgrøfter på Borgeby Fältdagar.

Illustrasjonfoto: Jordbruksverket
Illustrasjonfoto: Jordbruksverket

For første gang graves det ut såkalte totrinnsgrøfter inne på messeområdet på Borgeby Fältdagar. Hensikten er å vise hvordan grunneiere kan forbedre vannmiljøet i vassdrag.

FLERE FORDELER

Drenering er en grunnforutsetning for et fungerende jordbruk. Grøfter og vassdrag er en del av jordbrukets dreneringssystem og er et viktig habitat for vekster og dyr i jordbrukslandskapet. Til forskjell fra en tradisjonell åpen grøft, som ofte har bratte kanter, har en totrinnsgrøft en terrasse på hver side for kanalen, og flatere kanter. Noen av fordelene er at det reduserer erosjon, øker opptaket av nitrogen og fosfor, forbedrer det biologiske mangfoldet og reduserer risikoen for oversvømming.

GRØFTER I PRAKSIS

På årets Borgeby Fältdagar vises både totrinnsgrøfter og kalkfiltergrøfter i praksis. På plass finnes grøftemaskiner, rør og slanger av flere sorter og dimensjoner, samt ulik dreneringsgrus. Rådgivere fra HIR Skåne treffer du på utstillingsplass K57 om du ønsker å diskutere temaet nærmere. Det blir guidede turer rundt grøftene klokka 10.00 og 15.00 begge messedagene.

Les Jordbruksverkets (tilsvarende SLF i Norge) rapport om totrinnsgrøfter her.

GROPEN GRAVES UT

Foruten totrinnsgrøftene blir det tradisjon tro mulighet for å komme to meter under bakken for å studere røtter og jordstruktur. Utgravingen av Gropen startet i går, og aktuelle vekster i år er høsthvete, høstraps og erter.

– Det er alltid et spennende øyeblikk å se hva som dukker opp når de første skuffene er grav ut, og hullet vokser. Vi ser allerede nå betydelige forskjeller mellom den jorda som er pakket og upakket, sier Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord og Hans Nilsson, Länsstyrelsen Skåne.

Annonse

Foto: Borgeby Fältdagar

ROTUTVIKLING OG JORDPAKKING

Gropen er planlagt i flere år. Det gir en mulighet til å studere langsiktige endringer i jorden.

– I høsthvete har vi forskjellige forgrøder, etableringstidspunkt og gjødslingsstrategier. Vi studerer også pakkeeffekten fra året før, i et plogfritt system. Ved hjelp av glassrøret som er nedborra i bakken ved siden av Gropen, følger vi rotutvikling i høstrapsen ut ifra etableringstidspunkt og pakking. Parsellen med erter viser betydningen som jordpakking har, forteller Blomquist videre.

Visningene i Gropen starter hvert 30. minutt, hver halve og hele time. Her er det bare å møte opp når det passer, og visningene er gratis og inkludert i inngangsbilletten.

Les også: Dette bør du få med deg på Borgeby Fältdagar

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin