Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere kan regnes som truede dyrearter

Metoder basert på studier av DNA kan måle innavl

Liten genetisk variasjon gjør at flere av våre husdyrpopulasjoner kanskje kan regnes som truede viser studier gjort av Borghild Hillestad. Foto: Kimm Saatvedt

Vi er vant til at innavl i husdyrpopulasjoner beregnes ut ifra individets stamtavle. Ny forskning viser at beregning av innavl med dyrets eget DNA som informasjonskilde gir sikrere estimater på slektskapet. Studiene er gjort av Borghild Hillestad i en doktorgrad ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

Mindre variasjon

Hillestad konkluderer med at det er mulig å ta DNA-prøver over tid for å estimere hvor stor genetisk variasjon populasjonen har. Hos NRF-oksene i forsøket viste det seg at den genetiske bredden bare var 1/3 av det som var beregnet ut fra slektskapsdatabaser. Genomiske metoder og beregning av innavl med DNA som informasjonskilde, kan altså gi sikrere estimater og avsløre at det er mindre genetisk mangfold i en populasjon enn antatt. Dette betyr at flere populasjoner kanskje kan regnes som truede dyrearter.

Genetiske analyser

I studiene er det brukt flere tusen NRF-okser med registrert slektskap helt tilbake til 1875. Det er benyttet to metoder kalt ROH og obervert homosygositet for å beregne innavl. Sammenligningen av metodene ble gjort for å finne ut hvilke metode som best estimerer innavlsraten og den effektive populasjonsstørrelsen. Effektiv populasjonsstørrelse er antallet ubeslektede individer i en bestand som bidrar med gener til neste generasjon. Ved hjelp av de genomiske metodene, kartla forskeren videre hvilke områder på arvestoffet(genomet) til et individ som var mest utsatt for innavl. Det viste seg at noen genvarianter hadde blitt selektert på hyppigere enn andre.

Annonse

LES MER : Braut er bloggernes favoritt

Neste artikkel

DNA-kartlegging og embryo skal gi en mer klimavennlig ku