Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forbered jorda på redusert jordbearbeiding

Det er ikke bare å parkere plogen

Å gå fra tradisjonell jordbearbeiding til redusert og til no-till krever planlegging og tilpasning til hver enkelt gård og hvert enkelt jorde forteller den danske rådgiveren Arne Gejl.

–Å praktisere no-till (ingen pløying) er ikke noe man bare hopper over i og da tror at alt er i skjønneste orden, forteller rådgiver og produktspesialist Arne Gejl.

Han jobber i Stroco Agro som blant annet importerer og selger Horch-maskiner i Danmark og leverer utstyr og maskiner til redusert jordbearbeiding og no-till systemer.

–Det er en årelang prosess som innebefatter at halm skal bli igjen i åkeren og nedmoldes i kombinasjon med dekkvekster og et veldig sunt vekstskifte, der en ikke kan gjøre kompromisser, mener Gejl.

Til vanlig jobber han med såteknikk og dyrkningsstrategier, da Stroco Agro har gjort det til sitt varemerke ikke bare å selge maskiner og utstyr, men også være rådgivere for de bøndene som kjøper utstyret deres.

–Hvilken dyrkningsstrategi som skal velges er en vurderingssak fra bedrift til bedrift, fra bonde til bonde og fra åker til åker, sier Gejl.

Organisk materiale

Den viktigste maskinen ved redusert jordbearbeiding mener han er spaden, som må brukes til å vurdere strukturen på jorda. Hvis halmen konsekvent har blitt fjernet i en årrekke, det ikke har blitt tilført noe organisk materiale og det har vært praktisert ensidig dyrking av korn vil jorda typisk være livløs, mener han.

–Denne typen jord trenger stål fra plog eller harvetinner for å sikre at plantenes røtter under etablering er i stand til å komme ned i dybden og søke etter vann og næringsstoffer i tørre perioder. I våte perioder vil den døde jorda i omvendt være i fare for slamming og ikke drenere ut vannet slik at plantene drukner, mener Gejl.

–Det er viktig med en fjærende matte i hele moldlaget som er fullt av liv og mark som hjelper til med omsetningen av snittet halm og dekkvekster. Det skal være fri adgang for røttene dypere ned i jorden slik at en får en sunn og fruktbar jord som drenerer seg selv, forklarer Arne.

For å få jorden til å klare seg selv og jordlivet til å jobbe for oss kan det i de første årene kreve at en går kraftig til verks med en stubbharv og harver dypt, og reduserer det til litt grunnere harving etter hvert.

Annonse

–Men jordbearbeidingen avhenger også an på hvilken forgrøde som har vært i jorda, og hvilke vekster som skal etableres, forklarer han.

Geil mener at folk må ha en sunn innstilling til riktig jordbearbeiding, og at et veldig billig og enkelt etableringskonsept fort kan koste mer enn det smaker i form av at utbyttet reduseres.

Is i magen

Hos Michael Bundgaard i Klitgaard Agro er de på vei fra 17 års redusert jordbearbeiding og over til No-till konseptet. Bonden fra Nord-Jylland forteller at is i magen og mot til å gjøre feil i åkeren, er det første skritt på veien til den nye dyrkingsformen.

–Mot til å gjøre feil er veldig viktig, da det ikke går an å regne inn noen framgang i avlingsnivå de første årene. Tvert i mot går avlingen som regel ned i starten, inntil jorda er i den stand som er nødvendig for en slik alternativ dyrkingsform, forteller Bundgaard.

–En kan ikke forvente at det er bare å hoppe av plogen og rotorharven og gå rett til pløyefri såmaskin, hvis jorda ikke er i rett stand. Det kommer til å ta flere år og kreve is i magen for å komme opp på samme avlingsnivå som tidligere. Men har man først sagt A, skal man også tørre å si B, som vil kreve tålmodighet og enda mer tålmodighet, avslutter han.

Abonnerer du ikke på Norsk Landbruk er det mulig å bestille abonnement her.

LES OGSÅ: Korn trives best ved dyp grøfting

LES OGSÅ: Skålharv fra Väderstad bedre tilpasset husdyrmøkk

Neste artikkel

Rekordbesøk på Agroteknikk