Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer økning i dieselprisene

Opp med over ei krone i 2020

Fra 2020 innføres det nye og strengere krav til svovelutslipp fra verdens shipping-flåte, og det vil føre til økt etterspørsel og økte priser på diesel, melder E24. Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) har bestemt at fra 1. januar 2020 skal innholdet av svovel i bunkerolje ligge på maks 0,5 prosent, mot dagens grense på 3,5 prosent.

Og siden shippingflåten ikke rekker å installere nok “skrubbere”, anlegg som renser avgassene for svovel, vil det føre til en økt etterspørsel etter drivstoff med lavt svovelinnhold som eksempelvis diesel. En analytiker i Rystad Energy sier til E24 at diesel vil gå opp med en krone per liter første halvdel av 2020.

Annonse

Betydelig mer dyster er spådommen til den amerikanske oljeanalytikeren Philip K. Vergler som mener at verdensøkonomien kan gå på en smell som følge av økte drivstoffpriser. Han mener vi kommer til å se historisk høy etterspørsel etter drivstoff med lavt svovelinnhold, og at verdens raffinerier ikke har kapasitet for å ta unna for etterspørselen.

–Regelendringen vil føre til at man får en diesel- og gassolje-krise fordi halvparten av verdens raffinerier ikke kan produsere olje som møter den nye reguleringen. Da vil mange måtte legge ned. Det vil gi mindre olje inn i markedet og dermed høyere priser, sier Vergler til E24.

I ytterste konsekvens kan det gi oljepriser fra 160 til oppi 200 dollar per fat, og da vil økonomien gå i resesjon mener analytikeren. Såpass høye priser vil igjen føre til at bønder ikke har råd til å betale for drivstoff, matleveranser stopper opp og bilprodusenter vil gå konkurs.

Neste artikkel

Orkel ut av Felleskjøpet