Jakob Volent driver produksjon av korn, oljevekster og bønner sammen med samboeren Manuela.  Foto: Kristin Bergo
Jakob Volent driver produksjon av korn, oljevekster og bønner sammen med samboeren Manuela. Foto: Kristin Bergo

Har alltid noe i jorda

HURUM: Jakob Volent (28) har vært bonde på heltid i bare fem år, men har allerede investert stort i drifta. Med mål om å forbedre driftsresultatene og redusere arbeidsbyrden, mener han det er viktig å teste nye metoder, og å prøve og feile litt.

Neste artikkel

Effektiv harving mot kveke