Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Husdyrbøndene krever styrte kraftfôrpriser

Felles krav fra hele næringa

Felles front: Alle husdyrorganisasjonene er opptatt av å få styrt kostnadsutviklingen på kraftfôr, samt å sikre selvforsyningsgraden av fôrprotein.

Husdyrorganisasjonene står samlet bak et innspill til jordbruksforhandlingene når det gjelder kornkvalitet og kraftfôr, melder Norsvin.

De viktigste punktene er å få styrt kostnadsutviklingen på kraftfôr, samt på sikt å sikre selvforsyningsgraden av fôrprotein.

Kravene fra Geno, Norsk Fjørfelag og Norsvin er følgende:

1. Innføre fondsordning finansiert av toll fra importerte råvarer, for «prisutjevning» på import råvarer i situasjoner der importprisene overstiger jordbruksavtalens referansepriser. Eks. dagens soyapriser.

2. Sikre økt selvforsyning av proteinråvarer. Vi er nå kritisk avhengige av soyaimport. Støtte videre forskning av mulighet for å utvinne protein fra hav og skog råstoff.

3. Øke FoU innsats innen hygienisk kvalitet/mykotoksiner, herunder økt forskning og implementering av tiltak innen dyrkingsråd, sortsutvikling, hurtiganalyser, verifisering av dagens grenseverdier i ferdigvare.

Annonse

4. Gjennomgang av tilskuddsformer for redusert jordarbeiding opp mot risiko for mykotoksiner. Behov for redusert jordarbeiding vurderes strengere. Det burde og være mulig å forenkle forvaltning av denne tilskuddsordningen

5. Tørrere korn ved avregning. Innføre 14 % vann som basis for avregning av korn. Behov for teknisk korrigering av kornpris.

6. Stimulere til sikker omsetting og egnet mottaksapparat for brenning av skadd korn som ikke kan brukes til mat eller dyrefôr (energikorn).

Husdyrorganisasjonene ber også Felleskjøpene og bransjen være svært aktive i veiledning og rådgivning mot bonde for å vri dyrking av kornslag og sorter i ønsket retning.

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin