Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lønnsomt å erstatte mineralgjødsel med kyllinggjødsel

Du kan spare 130 kroner per dekar ved å bytte ut mineralgjødsla med kyllingmøkk, konkluderer Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Mens Rogaland flyter over av møkk og fosfortalltallene i jorda er høye, er mye av jorda i Agder næringsfattig med lave fosfortall.

Lukurativt kjøp

Denne ubalansen gjør at det kan være lukurativt både økonomisk og agronomisk for bønder i vestre del av Agder å kjøpe rimelig kyllinggjødsel fra Rogaland.

Norsk Landbruksrådgiving Agder har regna på hvor mye bønder kan spare ved å bytte ut mineralgjødsla med kyllinggjødsel.

I vestre del av Agder kan bønder nå kjøpe kyllingmøkk for 50 kroner per tonn. Med en spredekostnad på 40 kroner per tonn, blir totalkostnaden 90 kroner per tonn.

Kravet til spredeareal tillater at det maksimalt gis 3,5 kilo fosfor per dekar per år, noe som tilsvarer et halvt tonn kyllinggjødsel. På arealer med svært lave fosfortall og i gjenlegg, kan det være forsvarlig å øke gjødslinga utover dette nivået.

Annonse

Sparer 320 kroner

I følge NLR vil bruk av mineralgjødsel i et gjenlegg med to slåtter medføre en gjødselkostnad på ca 450 kroner per dekar.

Dersom man alternativt bruker ett tonn kyllinggjødsel og overgjødsler med Opti NS 27-0-0 vil kostnaden per dekar ligge på 130 kroner, en innsparing på hele 320 kroner per dekar.

Sparer 170 kroner

På næringsrik eng vil det være vanskelig å forsvare mer fosfor enn normen tilsier. Om man begrenser seg til et halvt tonn kyllinggjødsel i vanlig eng, må man tilføre mer kalium ved f.eks bruk av NK-gjødsel 22-0-12. Da vil sparepotensialet sammenliknet med mineralgjødsel reduseres til ca. 170 kroner per dekar.

Ifølge NLR er det fornuftig å spre kyllingmøkka tidlig i sesongen. Det kan være utfordrende å spre om sommeren under tørre forhold, så vårgjødsling er det mest aktuelle. Det er viktig å spre møkka jevnt, men siden få kjører ut tilstrekkelig mengde fastgjødsel til å forsvare kjøp av godt fastgjødselutstyr, vil leiekjøring være mest aktuelt.

Neste artikkel

VIDEO: Satser på å opprettholde avlingene med direktesåing