Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer husdyrgjødsel blir biogass

31 bønder leverte tilsammen 60 000 tonn husdyrgjødsel til biogass i fjor.

Eget anlegg: De aller fleste som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg, leverer til Greve biogassanlegg i Vestfold. Olav Røysland har sitt eget biogassanlegg på gården.
Eget anlegg: De aller fleste som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg, leverer til Greve biogassanlegg i Vestfold. Olav Røysland har sitt eget biogassanlegg på gården.

Etter at bønder i 2013 fikk tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg har tilslutningen økt hvert år. Både antall bønder som leverer møkk til biogassanlegg og totalmengden har økt.

For 2015 mottok Landbruksdirektoratet 22 søknader om tilskudd, mens antallet har økt til 31 for leveranser i 2016. I samme periode har leveransen økt fra rundt 20 000 tonn til vel 60 000 tonn gjødsel fra storfe og svin.

Av de 31 landbruksforetakene som leverte gjødsel til biogassanlegg i fjor, hadde fire foretak egne anlegg på gården, mens de resterende 27 foretakene leverte gjødsla til Greve Biogass i Vestfold.

Annonse

Totalt ble det innvilget over 3,1 millioner kroner for leveranser i 2016. Dette er en økning på 258 prosent fra året før, da det ble innvilget vel 1,2 mill. kroner i tilskudd.

Her kan du lese alt om tilskuddet.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken