Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsvin Alfa skal huse 300 seminråner

500 gjester på offisiell åpning

Ordfører i Hamar, Einar Busterud stod for den offisielle åpningen, som markerte starten på en ny epoke i Norsvins historie.

– Med Norsvin Alfa styrker Norsvin sin posisjon som leverandør av to av fire raser i Topigs Norsvins produktportefølje, sa direktør i Topigs Norsvin Martin Bij.

Over 500 besøkende fant veien til Norsvin Alfa åpningsdagen; innbudte gjester fra inn- og utland, samarbeidspartnere, leverandører, svineprodusenter og andre som var kommet for å ta det 4000 m2 store anlegget nærmere i øyesyn, skriver Norsvin i en pressemelding. Av totalt 9 millioner doser svinesæd som Tpoigs Norsvin skal selge globalt, vil rundt 500 000 av dem komme fra Alfa i Norge.

– Dette er en stor dag for den norske bonden og norsk landbruk generelt, sa styreleder Geir Heggheim til de fremmøtte.

Annonse

12 tappebinger utgjør kjernen i anlegget på Hamar, og der skal selve sædtappingen foregå som for én råne gir mer enn 50 milliarder sædceller. Hver råne tappes ca. hver fjerde dag, og sæden går umiddelbart til stasjonens laboratorium for kvalitetskontroll og dose-produksjon, før den distribueres som ferdige doser til norske eller internasjonale besetninger. Selve fjøsbygget, på 2 800 m2 er inndelt i fire avdelinger med rånebinger. Det er to tilsluttede bygg; administrasjonsbygg med smittesluser, laboratorium, ekspedisjon og kontorer, og et lagerbygg med bl.a. garasje og inn- og utlastingsrom.

En ny seminstasjon har vært viktig for å verne om den gode helsestatusen i norsk svineproduksjon. God dyrehelse i kombinasjon med verdensledende genetikk er viktige konkurransefortrinn for Norsvins eksport av genetiske produkter. Det eksporteres i dag semin til en rekke land i Topigs Norsvin-systemet. Med Norsvin Alfa økes leveringsdyktigheten av sæd fra råner med den beste avlskvalitet til Topigs Norsvins kjernebesetninger i de viktigste markedene, som USA, Russland, Tyskland og Brasil. Mulighetsrommet er stort: hvert år produseres det mer enn 100 millioner slaktegris med Topigs Norsvin-genetikk.

Neste artikkel

Forlenger tollfritaket på grovfôr