Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rundballer gir minst fôrspill

Men bondens innsats er viktigere enn valg av silosystem

Få oversikt: Ved hjelp av NIR-teknologi kan du enkelt og umiddelbart få oversikt over tørrstoffprosent og relevante kvalitetsparametre i grovfôret ditt. Foto: Orkel
Få oversikt: Ved hjelp av NIR-teknologi kan du enkelt og umiddelbart få oversikt over tørrstoffprosent og relevante kvalitetsparametre i grovfôret ditt. Foto: Orkel

Den svenske grovfôrguruen Rolf Spørndly ved Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala har sammenliknet fôrspill fra plansilo, tårnsilo og rundballer, og konkluderer med at rundballer gir minst tørrstoff-tap. Mens gjennomsnittlig tørrstoff-tap fra plansiloer og tårnsiloer var på henholdsvis 14, 1 prosent og 23,4 prosent, var tilsvarende tap fra rundballer bare 1,1 prosent. Forsøkene viste imidlertid at det var større forskjeller mellom gårder enn mellom ulike silosystem og at møysommelig innsats ved innlegging gir avkastning.

Bruk tid på innlegging

Forsøkene viser at store deler av tapet i plansiloer skyldes at siloen står lenge åpen ved uttak, og at en mer omfattende pakking og tildekking kan bidra til å minske svinnet.

Minst tap i plansilo ble oppnådd der det ble brukt lang tid på innlegging, slik at graset ble ordentlig pakka. Viktige faktorer for tapsreduksjon i silo var god tid til pakking, samt 15 cm sand på toppen av plasten for å øke presset. Tilsetting av syre hadde liten effekt.

Det lave tapet fra rundballer kan forklares med høyere tørrstoffinnhold i kombinasjon med tettere pakking og at fôret brukes raskt etter at ballen er åpnet.

NIR gjør det lettere å balansere fôringa

Uansett om det benyttes grovfor fra silo eller rundballer, er det viktig å kjenne fôrets kvalitet og tørrstoffprosenten i fôret.

– Bruk av rett type kraftfôr er helt avgjørende for å gi en optimal og rett balansert fôrseddel, sier fôringsekspert Ingunn Schei i Tine.

TINE Rådgivning har i samarbeid med Orkel AS lagt ned et betydelig arbeid i kalibrering av grovfôrprøver med NIR-teknologien de siste 2 årene og dette arbeidet pågår fremdeles.

Annonse

Ved hjelp av NIR-teknologien (instrument for spektralanalyse), kan brukere enkelt få umiddelbare resultater på tørrstoffprosent og relevante kvalitetsparametere med en usikkerhet på 2-3 prosentpoeng.

– Dermed kan godt eller dårligere grovfôr balanseres riktig med hensyn på å fôre kua optimalt. Bedre grovfôr gir lavere kraftfôrkostnader. Dette kan resultere i besparelser i 100.000 kroners klassen, sier Schei.

Orkel forhandler NIR-utstyr i Norge, mens Tine står for veiledning og service på utstyret.

Norsk Landbruk har i flere år satt fokus på økt grovfôrkvalitet i form av konkurransen Avlingskampen.

Les også: Marthe (26) vant Avlingskampen

I år skal vi på nytt arrangere Grovfôrkampen sammen med Tine, Norsk Landbruksrådgiving og Yara. Her skal vi følge fem dyktige grovfôrprodusenter gjennom sesongen. Er du ikke abonnent kan du bestille abonnement her.

Neste artikkel

Her er drona som kan så, gjødsle og sprøyte