Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sådde med sentrifugalspreder i juni

Våronn plan B

Anvendt forskning: Økt og mer intens nedbør kan gjøre det vanskelig å få gjennomført tradisjonell våronn. Anne Kari Bergjord Olsen i NIBIO skal undersøke alternative versjoner av forenkla våronn for ekstra våte sesonger. Foto: NIBIO

I 2015 fikk mange kornbønder satt tålmodigheten på en prøve, spesielt i Nord-Trøndelag. Blant dem var kornprodusent Jørgen Kjenstad.

– Det var en lang og bløt vår. Vi venta og venta på at det skulle tørke, men kom oss aldri utpå, forteller Kjenstad.

Til slutt måtte han gi opp å gjøre vanlig våronn. Normal såtid er første del av mai, men da kalenderen viste juni og kornet ennå ikke var i bakken, måtte Kjenstad og naboene gå drastisk til verks.

Sådde med sentrifugalspreder

Såinga ble utført ved hjelp av en vanlig sentrifugalspreder og traktor med tvillinghjul.

– Det første fikk vi spredt i en slodda åker 12. juni. Her fikk vi til lett harving etterpå for å molde ned frøet, men uten at vi fikk tromla. Resten av arealet måtte vi så med sentrifugalspreder rett i pløgsla. Også her fikk vi harva litt etterpå, forteller bonden.

Forenkla våronn

Den vanskelige våronna i 2015 er noe av bakgrunnen for at NIBIO nå skal sette i gang prosjektet «Våronn plan B».

– Vi vil undersøke ulike alternative våronnsstrategier for å se hva som kan fungere som en god plan B, sier forsker Anne Kari Bergjord Olsen i NIBIO.

Hun skal teste hvordan ulike redskaper for jordarbeiding og såing fungerer ved en forenkla våronn.

Bergjord Olsen ser for seg to scenarier der det er behov for forenkla våronn. Det ene er langvarige regnværsperioder hvor jorda ikke tørker opp, før man på et tidspunkt bare må ut med såkornet for å få modent korn til høsten.

Annonse

– Her blir det spesielt viktig med lett utstyr, for å unngå for mye jordpakking og skade på jordstrukturen, sier Bergjord Olsen.

Kort våronn

Det andre scenariet er at jorda er lagelig, men med mye nedbør i vente. Det gjør at perioden med lagelige forhold for våronn blir kort og må utnyttes så effektivt som mulig. Alternativet er da en forenkla våronn, der en enten dropper pløyinga og kjører redusert jordarbeiding eller bruker direktesåingsutstyr. Her kan en tillate å bruke noe tyngre utstyr med stor kapasitet, for å gjøre mye arbeid på kort tid.

Klimaet er i endring, noe som ser ut til å innebøre økt og mer intens nedbør. Forhold som i 2015 kan dermed oppstå oftere enn før, påpeker forskeren.

Redusterte avlinger

Hvordan gikk det så med avlingene fra den utradisjonelle våronna hos Kjendstad? Kornet som ble sådd midt i juni, ble høsta midt i oktober. Høsteforholdene var gode, men før treskinga ble det flom, slik at elva gikk inn på den gulmodne byggåkeren.

– Det vi sådde rett i pløgsla, ble ikke bra. Normale byggavlinger i dette området er 400-500 kilo per dekar, men her fikk vi 200 kilo i snitt på en ujevn åker. Der det var slodda i forkant, ble resultatet litt bedre, 300 kilo per dekar, forteller gårdbrukeren.

I år har våronna gått etter oppskriften, men Kjenstad har gjort sine erfaringer med å så i regnvær på bløt jord.

– Vi vil nok være raskere med å ta i bruk sentrifugalsprederen om det blir slike forhold igjen, sier kornprodusenten. 

Neste artikkel

Verdens første genredigerte-hvete