Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjærgaarden vant Gartnerhallens innovasjonspris

Melonproduksjon og brennende engasjement for jordkvalitet førte til seier.

Under Gartnerhallen-kongressen lørdag 17.november, ble Gartnerhallens Innovasjonspris delt ut.

Prisen ble delt ut for åttende gang og i år var det Kristin Stenersen og Bjørge Madsen i Skjærgaarden gartneri i Åsgårdstrand som gikk av med seieren.

– En glødende interesse for å teste ut nye produkter, som årets melonproduksjon, sammen med et ektefølt engasjement for hvordan de kan forbedre kvaliteten på jorden de dyrker i, gjorde at Skjærgaarden Gartneri gikk helt til topps i konkurransen om Gartnerhallens Innovasjonspris 2018, skriver Gartnerhallen i en pressemelding.

Tester upløyd mark

– Blant et tyvetalls nominasjonene til årets pris, skiller Skjærgaarden seg ut ved at de hele tiden leter etter grunnleggende kunnskap om hvordan jordressursene kan forvaltes best mulig, forteller juryleder Ole Davidsen.

Han avslører at juryen vektla både arbeidet de gjør for å finne ny kunnskap om jordbiologi og rollen de tar for å spre kunnskapen sin videre i bransjen.

I tillegg drives de av en nysgjerrighet for å teste nye kulturer og sorter, som kommer hele verdikjeden til gode.

– I år har de utfordret nye grenser for hva man skulle tro at er mulig å produsere i Norge, ved at de har produsert flere tonn meloner på friland, sier den imponerte jurylederen.

Fokus på næringsbalanse

Annonse

Prisvinnerne Kristin Stenersen og Bjørge Madsen forteller at det kom svært overaskende på dem at de var vinner av Gartnerhallens Innovasjonspris 2018.

– Dette setter vi veldig stor pris på. Det er hyggelig at nybrottsarbeidet vi gjør blir lagt merke til av andre, sier Madsen smilende.

Prisvinnerne forteller at det har vært en veldig spennende reise. Kunnskapen de har fått og erfaringene de har gjort seg underveis gjør at det har åpnet seg en ny og større verden.

– Vi implementerer dyrkningsmetoder som er lite brukt i tradisjonelt konvensjonelt landbruk og har stort fokus på næringsbalansering. Ut ifra jord- og plantesaft analyser følger vi kontinuerlig med på hvordan næringstilgangen til plantene er og tilfører det vi ser de har behov for, verken mer eller mindre, forklarer Stenersen.

Kompost, biokull og plantedekke

Ole Davidsen forteller at Skjærgaarden Gartneri gjennom lengre tid har vært en spydspiss i ressursbruk på å løfte fokus på jordressursene og mikrolivet i jorda.

– Dette handler om grunnlaget for at vi skal kunne dyrke mat av høy kvalitet, understreker Davidsen og viser til at Skjærgaarden er med å drive utviklingsfronten innen jordforbedrende tiltak som kompost, biokull og grønt plantedekke.

Når jurylederen trekker frem formidlingsarbeidet prisvinnerne gjør, forteller Stenersen at det har tatt tid å komme dit de er i dag.

– Vi har holdt på i tyve år og mange av teoriene våre har blitt satt på prøve underveis. Jord og jordbiologi er et veldig stort fagfelt, som jeg tror vi som forvaltere av jorda kan ha store gevinster av å ha større fokus på, forklarer Stenersen. Hun ønsker derfor at enda flere produsenter skal engasjere seg mer for livet i jorda. For å dele sin kunnskap arrangerer de fagdager innen temaet. Jordfokuset engasjerer langt bredere enn bare produsenter. Om kort tid er de nemlig invitert til Stortinget for å presentere arbeidet de gjør innen jordkvalitet.

– Stenersen og Madsen er grundige, de tør og de tar ikke for gitt at ting kommer av seg selv. De er helt klart i tet i det norske dyrkermiljøet når det gjelder forvaltning av jordressurser, oppsummerer juryleder Davidsen.

Neste artikkel

Lykkes ikke i samarbeidet med FK Agri