Slik blir me kvitt smitten

Men det er gjerne slik ein drar luftvegsinfeksjonsviruset BRSV eller diareviruset BCoV inn i fjøsen. Resultatet kan bli kostbart. Mjølkeproduksjonen kan halverast over natta. Kvigekalven når aldri potensialet sitt som mjølkeku, og tilveksten på kalven blir kraftig redusert. Det er ikkje småtteri. Legg til svekka immunforsvar, følgjesjukdommar og veterinærutgifter, kan dette bli svært kostbart.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 nummer for 99,-

Neste artikkel

Hva spiser kua?