Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Standhaftig svineprodusent med framtidstro

Bli med inn i drifta til Henrik Mørk Eek i Skiptvet.

Kommune, fylkesmann og SLF har lenge prøvd å sette en stopper for Mørk Eeks visjonære utbyggingsplaner. Tidligere i høst fikk han likevel rettens medhold i at en driftsbygning på nærmere 4 000 kvadratmeter er å betrakte som landbruk og ikke industri.

SETTER ALLE KLUTER TIL

-Vi liker å organisere oss på den måten vi selv finner fornuftig, og liker dårlig at en tilfeldig byråkrat i forvaltningen skal detaljstyre hvordan vi organiserer oss. Om forvaltningsavgjørelser avviker ifra hva vi anser som gjeldende rett, har stor økonomisk betydning eller er prinsipielt viktige for vår virksomhet, bruker vi gjerne rettsmidler for å nå våre mål, konstaterer en av landets største svineprodusenter, Henrik Mørk Eek fra Skiptvet.

VENTER PÅ Å UTVIDE

Det siste tilskuddet på en svært lang liste over kamper med ulike forvaltningsmyndigheter og rettsmyndigheter, er dommen fra Borgarting lagmannsrett. Dommen ga Mørk Engebretsen Invest (MEI) fullt medhold i at hans eksisterende driftsbygning på 1 765 kvadratmeter, kan utvides til 3 872 kvadratmeter innenfor dagens regelverk. Fylkesmannen i Østfold mente utvidelsen ville gi gårdsdrifta et industriaktig preg, mens lagmannsretten mente at dagens regelverk i plan- og bygningsloven ikke gir anledning til å stoppe en slik utvidelse.

Miljøverndepartementet anket i utgangspunktet saken videre til Høyesterett, men med nye folkevalgte i regjering, ble anken trukket tilbake. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) synes saken både er for liten og lite viktig, og at det dreier seg mer om politikk enn et juridisk spørsmål.

- Jeg har behandlet dette som en enkeltsak. Jeg vet ikke hvilke vurderinger de rødgrønne gjorde, men jeg er opptatt av å ivareta den private eiendomsretten. Jeg kan ikke se tungtveiende grunner for en anke til Høyesterett, sier Sanner til lokalavisa Smaalenenes Avis.

LITE Å TAPE MED NY MINISTER

Annonse

Dommen gjør Mørk Eek optimistisk. At landbruks- og matministeren heter Sylvi Listhaug (FrP), og har liten praktisk erfaring fra landbruket, ser han utelukkende positivt på.

- Jeg synes det er kult med en ny landbruks- og matminister som ikke kommer fra landbruket.

Med annen bakgrunn enn de fleste av sine forgjengere vil hun stille nye spørsmål og bidra med nye tanker. Landbruket vil ta en ny retning, men det hadde tvunget seg fram uansett, mener svineprodusenten.

Her på norsklandbruk.no finner du kun en begrenset del av denne artikkelen. Du kan lese hele artikkelen over seks sider i Norsk Landbruk nr. 20, som kommer ut 5.desember. Klikk her for å tegne et abonnement på Norges beste landbruksblad. Ønsker du kun å kjøpe enkeltsider eller enkeltutgaver finner du dette tilgjengelig elektronisk her.

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin