Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine kan få Næringslivets klimapris

Fornybar plast og biogass gir resultater

Om kua blir trukket fram som klimaversting både titt og ofte, gjør Tine en innsats for klima som blir lagt merke til langt utenfor landbrukets egne rekker.

Nå er melkesamvirke en av tre finalister til Næringslivets klimapris, som deles ut 7.november.

Helhetlig klimaarbeid

Nominasjonen begrunnes med Tines systematiske og helhetlige klimaarbeid.

Juryen trekker fram at Tine er et selskap med en helhetlig tilnærming til å kutte klimagassutslipp både i egen virksomhet og gjennom hele verdikjeden de er en del av. Selskapet har vært tidlig ute og gjennomført en omfattende omlegging fra fossil til fornybar plast og energisamarbeid med utnyttelse av spillvann og CO2.

Annonse

Reduserer svinn

Videre blir det trukket fram at Tine har redusert utslipp fra egen transport og inngått nyskapende samarbeid for å ta i bruk og utvikle biogass.

Tine har også et omfattende arbeid for å hjelpe norske melkeprodusenter med å redusere klimautslipp. De tar i bruk ny tekonologi og jobber med å redusere matsvinn.

Utdelingen av prisen skjer på zerokonferansen den 7.november.

Neste artikkel

Kina dobler importen av svinekjøtt