Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil doble verdien av trøndersk grøntproduksjon

Skal øke rekrutteringen, bedre kvaliteten og ha tettere oppføling fra NLR

Leder i styregruppa for Grønn Vekst Trøndelag-prosjektet, Aud Mari Folden, mener det er et ambisiøst, men oppnåelig mål å doble verdien av trøndersk grøntproduksjon inne 2025.
Leder i styregruppa for Grønn Vekst Trøndelag-prosjektet, Aud Mari Folden, mener det er et ambisiøst, men oppnåelig mål å doble verdien av trøndersk grøntproduksjon inne 2025.

–Det er et ambisiøst mål, men vi har ikke tatt det helt ut av det blå, vi har gode naturgitte forhold, sterke produsentmiljøer og det forventes god forbruksvekst for grønnsaker fram til 2025, forteller leder for styringsgruppa i Grønn Vekst Trøndelag-prosjektet Aud Mari Folden.

Potet- og gulrotbonden på Rostad Øvre på Levanger er en av produsentene som er med i prosjektet som også skal øke rekrutteringen og kvaliteten på produktene som de trønderske produsentene lager. Det er Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag som er sparringspartnere med produsentene og Folden mener den tette oppfølgingen allerede har gitt resultater.

–I fjor var det et stort angrep av kålmøll over hele landet, og med tett dialog med Patrick Sjøberg i NLR klarte vi å redusere sprøytemiddelbruken, da vi heller enn å sprøyte mange ganger mot kålmøll klarte og sprøyte akkurat til rett tid, forklarer Folden.

De har også opprettet erfaringsgrupper innad i de enkelte produsentmiljøene slik at de etter sesongen kan analysere og diskutere hva som gikk bra og hva som gikk dårlig, slik at de kan ta bedre avgjørelser neste år. I det at verdien av produksjonen skal økes ligger det inne at kvaliteten på produktene skal økes, og større andel av det de faktisk produseres skal ha høy nok kvalitet til å selges i butikken.

Annonse

–Vi tar bladanalyser for å analysere for mangel på næringsstoffer i plantene. Når mangelsykdommene har kommet så langt at du kan se det med det blotte øye er det gjerne i seneste laget for å sette inn tiltak. Og får eksempelvis gulrota en periode med svak vekst i vekstsesongen kan det påvirke smaken negativt, forteller Folden.

Lagring av grønnsaker skal også under lupen for å finne ut optimal luftfuktighet, temperatur og CO2-innhold i lufta slik at grønnsakene kan leveres i lengre perioder av året.

Rekruttering er også en del av prosjektet, men de har ikke nødvendigvis sett en økning i antallet produsenter enda. Det er mer et langsiktig mål som også styres av grosisstleddet. Men at rekruttering trengs i grøntmiljøet kan du lese om senere i denne utgaven av Norsk Landbruk der vi har vært og besøkt Morten Gustad en av etter hvert veldig få trønderske jordbærprodusenter som holder stand.

Neste artikkel

Yngre og tyngre lam