Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil dyrke matbygg

Kornprodusenter i Østfold er ikke fornøyd med at bygg nesten bare brukes til dyr. Nå ser de på muligheten for å øke produksjonen av matbygg.

En gruppe av interesserte korndyrkere i Østfold skal nå se på mulighetene for å dyrke bygg spesielt til mat. I løpet av desember skal gruppa kartlegge hvilke utfordringene som ligger i å utvikle en betydelig, økonomisk byggproduksjon for et spennende og nytt marked.

LANG HISTORIE

Bygg har gjennom tidene vært en av Norges mest dyrkede kornarter, men har i første rekke blitt benyttet som råvare til dyrefôr. Det er det eldste av det kornet vi har dyrket kommersielt her i landet. Derfor er det en historisk produksjon vi ønsker å utvikle og vi erfarer en økende interesse hos forbrukeren fordi bygg har store helsemessige fordeler. Bygg har høyt kostfiberinnhold, spesielt gunstig for personer med diabetes og i forbindelse med vektreduksjon. I tillegg er det preventivt mot hjerte- og karsykdommer og rikt på antioksidanter.

Annonse

MANGE SAMARBEIDSPARTNERE

Kornprodusentene i Østfold har fått verdifulle råd og faglige innspill fra næringen selv, bakere og de som foredler kornet, som Norgesmøllene og COOP Handel. Norsk landbruksrådgiving, Graminor, Nofima Mat og Institutt for Plante- og miljøvitenskap ved UMB har deltatt i arbeidet og vært svært positive.

Neste artikkel

Hva du mener om Norsk Landbruk?