Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Siste 100 saker

24.05.2020: Effektiv harving mot kveke

24.05.2020: Snart klar med ny jordbærsort

22.05.2020: Reduserer lagersvinn med temperaturstyring

22.05.2020: Forpakteren

22.05.2020: Hodebry i en hektisk sesong

20.05.2020: Väderstad lanserer nytt stopphjul til Tempo

20.05.2020: Gode gener under hammaren

20.05.2020: Radet opp direktesåmaskiner på demo

19.05.2020: Hold laktasjonen i gang i sommer

19.05.2020: Styrelederen

19.05.2020: Første sesong med hvit asparges

18.05.2020: Kobler av med gårdsarbeid

18.05.2020: Bygget fjøs i tre og kjøpte brukt melkestall

15.05.2020: Øivind og superkyrne fra «fattighuset»

14.05.2020: Klimaendringer endrer høstedato

13.05.2020: Digital markvandring i havreåkeren

12.05.2020: Endret regelverk for sprøyteavstand til vann

12.05.2020: Bruker vintertida godt

11.05.2020: Når det utenkelige likevel skjer

11.05.2020: Fjernstyrer nesten alt arbeidet i fjøset

11.05.2020: Åpner for sesongarbeidere fra tredjeland

08.05.2020: Ny start i nytt fjøs for Stine

08.05.2020: Vil tillate settepotet i løs vekt til hobbydyrkere

07.05.2020: Her spirte Ottars vårhvete

07.05.2020: Flyr avlsgriser til Kina

06.05.2020: Nå kommer indikatoren som skal hjelpe deg å løfte dyrevelferden

06.05.2020: Hva koster oppdraget?

05.05.2020: Direktesalg kan være et alternativ

05.05.2020: Slik skal grøntnæringa styrkes

05.05.2020: Ikke lett å satse på frukt og grønt

04.05.2020: Pærebrann påvist i fire nye kommuner

04.05.2020: Kombinerer lidenskap med jobb

30.04.2020: Rekordresultat i Topigs Norsvin

30.04.2020: Vil øke norskandelen i kraftfôr

30.04.2020: Jordbruksoppgjøret: Budsjettramme på 350 mill

30.04.2020: Avlyser Agrisjå

29.04.2020: Suksess for digital okseauksjon

28.04.2020: Kornforedleren

28.04.2020: Snarrådig snuoperasjon

28.04.2020: Innovasjon Norge utvider støttetilbudet

27.04.2020: – God økonomi med slangespredning

27.04.2020: Cropplan – svensk system tilpasset norsk landbruk

27.04.2020: Nye rutiner ved tilsyn

24.04.2020: Med denne kviga har Geno DNA-testet 100.000 NRF

24.04.2020: Hvor lenge lever melkeroboten?

23.04.2020: Tester tyske åkerbønner

23.04.2020: Nesten heilnorsk kylling

22.04.2020: Disse oksene er det hardest auksjonskamp om

22.04.2020: Fullfører generasjonsskiftet i Claas

21.04.2020: Kan jobbe mens de er i karantene

21.04.2020: Har fastlegeordning i fjøset

21.04.2020: Rødt og mørkerødt LED-lys gir best forgroing

20.04.2020: Kartløsningen for planteproduksjon

20.04.2020: Ber grøntprodusentene plante og så

20.04.2020: Starter med ammeku på sliten gård

17.04.2020: Gir dispensasjon på ugressmiddel i gulrot

17.04.2020: Joar, Brutus og grøfteplogen

16.04.2020: Sparer tid med rotorharv

16.04.2020: Skal besøke alle sauebesetningene

16.04.2020: Stresstesten

15.04.2020: Avlyser Borgeby Fältdagar

14.04.2020: Du kan søke om å få bruke sprøyta uten funksjonstest

14.04.2020: Familie, faktura og foretak

13.04.2020: Agrilogg vil være for alle bønder

13.04.2020: Skifteplan vil utvide funksjonaliteten

08.04.2020: – Registrer alt og sats på vinnerjorda

07.04.2020: Mimiro får Gjensidige med på eiersiden

07.04.2020: Økt etterspørsel av grønnsaker

05.04.2020: Vil ha færre, men bedre systemer

04.04.2020: Denne gulrota høstet Jostein i april

03.04.2020: Grøftegravere nå og da

03.04.2020: Nofence godkjent for storfe og sau

03.04.2020: Dette er det nye forholdstallet på kumelk

02.04.2020: Kjære GPS- dagbok, del 2

02.04.2020: Nå kan du skype med dyrlegen

02.04.2020: Tine utsetter nye melkeprøvekassetter

01.04.2020: Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr

01.04.2020: 60 millioner kroner til skogplanting

31.03.2020: Har avlet vekk fødselsvansker

31.03.2020: Tilbyr ett års avdragsutsettelse

30.03.2020: – Ha en plan for kjøresporene

30.03.2020: Mattilsynet myker opp regler for fiskemel

30.03.2020: Hvilket dokumentasjonsverktøy bør du satse på?

27.03.2020: Felleskjøpet lanserer soyafritt kraftfôr til toppyterkua

27.03.2020: Stenger ned Norges eldste melkerobot

26.03.2020: Plakat til traktoren

26.03.2020: Lønnsomme kuer er mest klimavennlige

25.03.2020: Slik leser du Norsk Landbruk digitalt

24.03.2020: Holder pløye-kurs på nett

24.03.2020: Mattilsynet innstiller rutinetilsyn

24.03.2020: Må kaste det meste

24.03.2020: Selvforsynt på egen jord

23.03.2020: Bygde fleksibelt og lettdrevet sauefjøs

20.03.2020: Her kan du finne sesonghjelp

20.03.2020: Valgte flistalle til melkekua

20.03.2020: Avlyser utdeling av sølvtine og melkespann

19.03.2020: Sjekk Petters smarte kasse til engangshansker

19.03.2020: Koronakrisen verden rundt

18.03.2020: Sensor kan oppdage diaré hos smågris

18.03.2020: Sambeiting gir konkurranse om maten

Søk videre i arkivet