(Traktor)

Det forteller Landbrugsavisen på nett. Sammenslåingen består av at Bogballe sin eier kjøper majoriteten av aksjene i Bredal, og danner et nytt felles selskap. Økt fokus på digitalisering og presisjonsløsninger nevnes som stikkord til hvorfor man velger å gå sammen.

Tre lokasjoner

De to selskapene sysselsetter totalt 109 medarbeidere, fordelt på tre produksjonssteder. Bredal har 45 medarbeidere på sine to fabrikker, og Bogballe 64.

Tilsammen beskæftiger de to virksomheder 109 medarbejdere på tre produktionsfaciliteter, 64 medarbejdere på Bogballes fabrik beliggende i Bøgballe mellem Vejle og Horsens samt 45 medarbejdere på Bredals nuværende to fabrikker begge beliggende i Vejle.

Begge selskapene regnes som å være solide selskaper med god inntjening. I sitt siste regnskap hadde Bogballe AS et resultat på 112 millioner danske kroner før skatt, mens Bredal AS hadde et resultat på 16,7 millioner danske kroner før skatt.

Rekord for Danish Agro – økte omsetninga med 34 prosent i fjor

Ukjent påvirkning i Norge

Bogballe blir i Norge distribuert av Norwegian Agro Machinery AS sine forhandlere, men de fikk også nylig sprederprodusenten Rauch i sin portefølje. Det var en konsekvens av at Eikmaskin fanget opp Amazone etter at A-K maskiner gikk konkurs i fjor sommer. Bredal selges i Norge gjennom flere kanaler, blant annet Ålgård Landbrukssenter, som har jobbet med Bredal siden 1981.