Norsk Landbruk har bedt OS ID kommentere kritikken fra mange husdyrprodusenter som hevder at øremerkene har blitt dårligere de siste årene med det resultat at mange øremerker detter av.

Sjef for markedsføring og kommunikasjon i OS ID, Marie Bakås har sendt oss en mail med svar på åtte spørsmål vi har stilt dem.

- Mange husdyrprodusenter hevder at øremerkene til OS ID har blitt dårligere og at de ofte faller av dyra?

- Når det gjelder øremerkenes sitteevne, er det flere faktorer som påvirker denne, blant annet hvordan og hvor merket plasseres i øret, tanga som brukes for påsetting og driftsforhold som innredning i fjøset. Når en kunde melder fra til oss om merketap, undersøker vi saken. Dette innebærer blant annet at vi analyserer, i vår egen test-lab, merkene som kunden har sendt oss. Tilbakemeldingene fra kundene og resultatene fra analysene formidles direkte til forsknings- og utviklingsteamene våre, som bruker disse opplysningene i den kontinuerlige produktutviklingen.

- Har dere mottatt mange klager på at øremerkene faller av?

- For noen år tilbake fikk vi en del henvendelser fra kunder som hadde problemer med storfemerkene sine. Derfor lanserte vi i 2018 øremerkeserien Combi 3000, der det blant annet var gjort forsterkninger i øvre del av øremerket. Vi jobber for øvrig som sagt kontinuerlig med produktutvikling, og vi tar med oss alle tilbakemeldinger fra kunder inn i denne prosessen.

- Har dere noen formening om hvor stor prosentandel av dyra som mister øremerkene sine?

- På verdensbasis regnes det i øremerkebransjen for normalt med en tapsrate på rundt 7% - 10%. For Combi 2000-serien, som vi leverte fram til 2018, var den gjennomsnittlige tapsraten for storfemerker i øvre del av dette sjiktet. Med Combi 3000-serien ser vi imidlertid at tapsraten på storfemerker ligger adskillig lavere enn det som regnes som normalt. For småfemerker er den gjennomsnittlige tapsraten en god del under 7%, og det har den vært i mange år.

- Klauvskjærer Jørn Kjerpeseth Andersen sier at han ofte besøker besetninger der èn tredel av dyra har mistet ett eller begge øremerkene. Tyder ikke dette på at kvaliteten på øremerkene er for dårlig?

- Vi følger nøye med på tilbakemeldinger om øremerkenes sitteevne, og vi tar på alvor alle saker der husdyreiere melder fra om merketap utover det som må regnes som normalt. Vi undersøker enkeltsaker, noe som kan innebære besøk ute på gården for å forsøke å komme fram til rotårsaken til tap av øremerker.

- I diskusjoner på facebookgrupper på nettet hevder flere at kvaliteten på øremerkene ble dårligere etter at dere fikk franske eiere og begynte å bruke resirkulert plast:

- I 2008 ble 70% av OS ID-aksjene kjøpt opp av eksterne investorer, og 100% i 2018. I 2019 ble selskapet en del av MSD Animal Health, et globalt dyrehelseselskap med hovedkontor i Kenilworth, New Jersey. Som et resultat av denne endringen i eierskap kan vi støtte oss på en omfattende global forsknings-, utviklings- og produksjonsbase. Samtidig er storparten av øremerkene vi selger i Norge produsert i Norge. I 2018 ble produktserien Combi 3000 utviklet og lansert. Combi 3000-merkene er laget av myk og fleksibel spesialplast, som ikke er resirkulert. Før et nytt produkt lanseres, gjennomgår det omfattende testing, inkludert simulering av gårdsmiljø, samt testing ute på gårder, for å etterprøve produktets holdbarhet og levetid.

- Bør ikke OS ID forbedre kvaliteten på øremerkene dere selger når konsekvensene for bonden kan bli så store for hvis inspektører fra Mattilsynet finner at øremerkene mangler?

- Vi er klar over konsekvensen det har for den norske husdyreieren når øremerker mangler. Derfor søker vi hele tiden å forbedre produktene våre. På det norske kundesenteret vårt jobber det medarbeidere som selv er husdyreiere, vi snakker samme språk som kundene våre og vi gjør vårt beste for å forstå og imøtekomme kundenes behov. Selskapet vårt har egne avdelinger som arbeider med forskning, utvikling og produksjon. Vi designer, utvikler og produserer øremerke- og aktivitetsmålingsløsninger som skal imøtekomme de raskt endrende og voksende behovene til kunder over hele verden. Samtidig tar vi på alvor den påvirkningen produksjonsprosessene våre kan ha på miljøet, og vi tar grep for å minimere denne påvirkninga, for eksempel ved å forske på ulike råvarer og produksjonsmetoder. I tillegg til å bringe innovasjon inn i identifikasjonsproduktene våre, investerer vi også i å forbedre opplevelsen husdyreieren skal ha når han/hun tar i bruk løsningene våre. Påsettingstengene våre, og veiledningen vi tilbyr kundene, sikrer riktig og dyrevennlig påsetting av øremerkene. Slik kan løsningen bli best mulig, både for husdyreieren og dyret. I 2018 lanserte vi som nevnt øremerkeserien Combi 3000 for småfe og storfe. Da ble det gjort forsterkninger i øvre del av øremerket, både i hulldelen og tappdelen. Bedre design og materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen gir et sterkere øremerke.

- Hvor stor del av markedet for øremerker i Norge har OS ID i dag?

- I 2021 støpte, preget og leverte våre fabrikker i Norge og Europa 4,6 millioner øremerker til det norske markedet. I dag er det tre leverandører av øremerker i Norge. OS ID har i mange år vært en sentral aktør i den norske landbruket, og vi har en solid kundebase. Vi har en sterk markedsandel, men vi kommenterer ikke nøyaktig markedsandel i de ulike landene vi opererer i.

- Hvor mange erstatningsøremerker for storfe solgte dere i 2021?

- Vi oppgir ikke disse opplysningene eksternt. Vi overvåker imidlertid salget av erstatningsmerker for å sikre at vi oppdager eventuelle problemer tidlig. Generelt gjenspeiler salget av erstatningsmerker tapsraten på øremerker. Imidlertid er det som nevnt flere faktorer som påvirker merketap, så vi forventer alltid en viss etterspørsel etter erstatningsmerker.