Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

10 prosent økning i salg av kjøttfesemin

Angus økte mest av alle, men også en av de små tungrasene økte kraftig.

INSEMINERER: Tom Are driver aktiv avlsbesetning med aberdeen angus på Bokn. Han inseminerer alle dyr, har doblet besetningen og flyttet inn i nytt fjøs på slutten av 2018. Foto: Dag Idar Jøsang
INSEMINERER: Tom Are driver aktiv avlsbesetning med aberdeen angus på Bokn. Han inseminerer alle dyr, har doblet besetningen og flyttet inn i nytt fjøs på slutten av 2018. Foto: Dag Idar Jøsang

Mer enn halvparten av de solgte sæddosene var fra charolais- eller limousinokser, men både i antall og prosent var det aberdeen angus som økte mest.

I alt ble det solgt 6 155 sæddoser av den lette skotske rasen i fjor. Det var 1 453 flere doser enn i 2018, noe som tilsvarte en økning på hele 31 prosent.

Nærmest angus kom charolais og simmental. Charolais økte mest i antall, med 1 058 doser. Det var 10 prosent flere enn året før, og i alt ble det solgt 11 166 doser av den tunge franske rasen.

Kilde: Tyr
Kilde: Tyr

I prosentvis økning var det imidlertid simmental som økte nest mest. Det ble brukt i alt 593 flere sæddoser av simmental enn året før, slik at tallet økte fra 2 852 til 3 445 doser.

De to andre rasene vi driver nasjonalt avlsarbeidet på i Norge, limousin og hereford, opplevde en nedgang i seminbruken. Limousin med en nedgang på én prosent og hereford med sju prosent.

Annonse

For de andre rasene gir små tall relativt store prosentvise utslag, men det er likevel verd å legge spesielt merke til framgangen for blonde d’Aquitaine, som mer enn doblet antallet semindoser, fra 434 til 890.

Kristin Myrvang og Kåre Anders Ingeborgrud kan glede seg over at salget av sæddoser av Blonde d'Aquitaine ble doblet fra 2018 til 2019. Foto:  Dag Idar Jøsang
Kristin Myrvang og Kåre Anders Ingeborgrud kan glede seg over at salget av sæddoser av Blonde d'Aquitaine ble doblet fra 2018 til 2019. Foto: Dag Idar Jøsang

I prosent økte galloway like mye som blonde d’Aquitaine, 105 prosent, men i antall var økningen fra 88 til 180 doser.

Tiroler grauvieh hadde en økning på 9 prosent, mens highland cattle og dexter opplevde en nedgang i seminbruken på henholdsvis 35 og 11 prosent. Her gir små tall relativt store prosentvise utslag.

Fleckvieh, som tidligere var kjent under navnet melkesimmental, går ikke inn i kjøttfestatistikken til Tyr, men likevel med i oversikten. Her økte seminbruken med nesten 200 sæddoser, fra 4 784 til 4 891, som tilsvarer en økning på 2 prosent.

For å kunne fortsette det gode avlsarbeidet som gjøres på de nasjonale rasene er økt seminsalg svært viktig for Tyr, både i reinraseavl og i krysningsbesetninger.

Neste artikkel

Her er årets ammekuprodusent