Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

14 første superkviger klar for embryoproduksjon

Første NRF-embryo kan være i salg allerede høsten 2018.

Her ankommer de første kvigene embryofjøset på Store Ree. Foto: Geno
Her ankommer de første kvigene embryofjøset på Store Ree. Foto: Geno

Fjerde april ankom de første 14 NRF-kvigene til Genos fjøs på Store Ree. Her skal kvigene produsere embryo for salg til norske produsenter, og blir en viktig brikke i den nye satsinga til avlsselskapet.

– Målet er å få frem fremtidige avlsokser etter disse embryofødte kalvene, forteller veterinær og prosjektleder Simon Kvasnes Reisvaag.

Embryo som avlstiltak

På Store Ree skal kvigene, som er rekruttert gjennom genomisk seleksjon, insemineres og deretter skylles for embryo. Disse legges inn i mottakerdyret hos kjøperen, som da bærer frem en kalv med et annet genetisk opphav enn seg selv.

Beregninger fra samvirkeselskapet viser at ved å bruke embryoproduksjon som avlstiltak, er det mulig å øke den årlige avlsmessige framgangen med minst 20 prosent.

Skal kjøpe 100 embryokviger hvert år

38 kviger er tatt ut til det nye prosjektet, så langt. Noen av individene står allerede på mottaksstasjonen på Øyer til de kommer i rett alder, og noen er på vei inn til mottaksstasjonen.

– Vi har som mål å ende opp på 100 innkjøpte kviger hvert eneste år, innen fem år, forteller Reisvaag.

Frem til da skal Geno kjøpe inn 50 kviger født i 2017, 60 kviger født i 2018, og så videre.

Annonse

Skal høste 40 embryo per kvige

9. mai er de første tre kvigene i produksjon, og uka etter skal tre nye gjennom samme prosess. Ifølge Reisvaag har Geno ambisjoner om å høste i gjennomsnitt 40 embryo per kvige.

– Siden det er store individuelle forskjeller på dyrene vil noen gjøre dette på fem -seks måneder, mens andre trenger lengre tid og vil kanskje ikke klare å produsere fullt så mange, sier Reisvaag.

– Det betyr ikke at det er dårlige dyr. De har jo en høy GS-verdi uansett, men det er ikke alltid at embryoproduksjon fungerer like bra på alle, legger han til.

Etter oppholdet på Store Ree får produsenten som opprinnelig leverte kviga mulighet til å kjøpe den tilbake. Og da skal den være drektig.

F.v.: Røkterne Stein Ola Sletten, Ole Peder Byenstuen, Marja Mikkola (nyansatt veterinær innen embryoproduksjon), Ole Nyhus, Sigbjørn Karlsen, Marius Grinden, Kåre Helge Johnsen. Foto: Geno.
F.v.: Røkterne Stein Ola Sletten, Ole Peder Byenstuen, Marja Mikkola (nyansatt veterinær innen embryoproduksjon), Ole Nyhus, Sigbjørn Karlsen, Marius Grinden, Kåre Helge Johnsen. Foto: Geno.

Disse får kjøpe embryo i høst

De første embryoene vil komme for salg allerede høsten 2018. Men det vil ikke bli fritt valg av embryo-sammensetninger, ifølge Reisvaag.

– Det er avlsavdelinga vår som bestemmer kombinasjonene. Etterhvert vil de naturlig nok holde et øye på hvilke sammensetninger som vil være attraktive i markedet, sier Reisvaag.

Det vil i oppstarten være geografiske begrensninger på hvem som får kjøpe embryo. I første omgang vil det kun tilbys besetninger i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Østfold og Trøndelag.

– Vi jobber nå for å etablere avtaler med veterinærer som skal tilby embryooverføring på vegne av Geno. Denne lista skal være klart utpå forsommeren, sier Reisvaag.

Neste artikkel

Genomisk avlsverdi er mye sikrere