Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

325 melkebønder solgte kvota i år

Det er nesten 30 prosent flere enn i fjor

Kari Marit Aasbø er blant dem som solgte melkekvota i år. Nå har hun bygget nytt fjøs til ammekyr. Foto: Privat
Kari Marit Aasbø er blant dem som solgte melkekvota i år. Nå har hun bygget nytt fjøs til ammekyr. Foto: Privat

I år har 325 melkeprodusenter solgt tilsammen 30 millioner liter grunnkvote, en økning på 42,4 prosent sammenlikna med året før, viser statistikk fra Landbruksdirektoratet.

– Det er usikkert hva som er årsaken til at flere selger i år enn i fjor og til at kvotene de selger er større, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Les også: Derfor solgte Kari Marit melkekvota

Hver bonde selger mer

Rundt 15 prosent av de som solgte kumelkkvote i 2018, solgte bare deler av kvota si. Bortsett fra i Troms har det vært delsalg av grunnkvote i alle produksjonsregionene.

Gjennomsnittlig salgsmende har økt fra 84 000 liter i 2017 til 92 500 liter i år.

Les også: Føltes som et svik å selge melkekvota

Annonse

Statistikken viser at det ble solgt mest melkekvote i Trøndelag og Rogaland, mens det ble solgt minst i Troms og Telemark.

Høyeste gjennomsnittlige salgsmengde var i Østfold/Vestfold, hvor hver av de som solgte kvote kvitta seg med 183 tonn kvote i snitt.

I Buskerud og Oppland var kvotesalget på henholdsvis 58,5 og 64 tonn kvote.

– Forklaringen på dette er at det i Oppland og Buskerud er langt flere eiendommer med mindre grunnkvoter enn i Østfold/Vestfold, skriver Landbruksdirektoratet.

Seks millioner liter tas ut av markedet

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det bestemt at melkekvotene som ble solgt til staten, skulle inndras. I årets omsetningsrunde har staten kjøpt opp rundt seks millioner liter kumelkekvote til en sum av 15 millioner kroner.

Denne mengden tas ut av markedet ved inngangen til nytt kvoteår. Denne kvoten utfjør totalt 0,4 prosent av den totale grunnkvoten i 2018.

Minimum 20 prosent av salgsmengden må selges til staten for en fast literpris på 2,50 kroner. Landbruksdirektoratet har ikke opplysninger om prisen på det private markedet.

Neste artikkel

Tine øker betaling for melka