Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

6,70 kroner i kompensasjon per dag

152 beitebrukere på Toten og Hadeland fikk utbetalt 13,8 millioner i kompensasjon for ekstra kostnader knyttet til ulv i beiteområdene i sommer.

Da det ble oppdaget ulv i beiteområdene på Toten og Hadeland i fjor sommer, ble beitebrukerne tvunget til å ta kostbare forholdsregler.

Nå har de berørte bøndene fått til sammen 13,8 millioner kroner i kompensasjon for blant annet utsatt beiteslipp, hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, samt gjerdekostnader.

12 839 sauer fikk en uvanlig sommer

Om lag ni millioner kroner er kompensasjon for utsatt slipp og bruk av hjemmebeite hele eller store deler av beitesesongen.

Kompensasjonen tar utgangspunkt i antall sau med tapte beitedøgn i utmarka, som totalt var 1 283 000 døgn.

Med en normal beitesesong på 100 dager tilsvarer dette 12 830 sau som ikke fikk en normal sommer i utmarka.

6,70 kroner per dag

Kompensasjonen per sau per dag på hjemmebeite var kr 6,70.

Satsen er gitt av Miljødirektoratet og bygger på rapport fra NIBIO. Denne satsen skal kompensere for blant annet ekstra arbeid, kjøp av grovfor og kraftfor, maskinkostnader og gjerdekostnader.

Normalt slipper saueprodusentene fra de sju berørte beitelaga i Gran, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land 28 000 sau på utmarksbeite på Totenåsen og i Gran.

Annonse

I år var det mange som gjennomførte forebyggende tiltak som utsatt slipp i mange uker. Enkelte produsenter, som fikk tap til ulv i egen besetning sanket hjem dyr midt på sommeren og mange produsenter, spesielt i Gran sauebeitelag og Kolbu sauebeitelag, slapp ikke dyr på beite i det hele tatt.

Det ble i stedet gjennomført mange improviserte løsninger, med mye gjerding av både innmark og nær utmark, flytting av sau fra mange små beiter, leide og lånte, og nedbeiting av innmarksarealer hvor det normalt skulle vært tatt en eller flere grasavlinger med vinterfôr.

43 fikk ordinær rovvilterstatning

I tillegg har 43 av disse 152 saueprodusentene fra Hadeland og Toten fått ordinær rovvilterstatning.

Disse har tilsammen fått erstattet 758 dyr (315 søyer og 443 lam), som tapt til ulv.

Samlet erstatningsbeløp for disse er på kr 2 355 502 kroner.

Noen enkeltbrukere har også fått midler til blant annet flytting av sau og andre skadeforebyggende tiltak.

Det er saueprodusentene som har hatt den største belastningen med ulv i beiteområdene, men også mange storfeprodusenter fikk endringer i sitt normale utmarksbeitebaserte driftsopplegg, med utsatt beiteslipp, ikke slipp av ku med kalv, «bortlån» av inngjerdete beitearealer til sauebesetninger og økt tilsyn i utmark.

Det er utbetalt kompensasjon til storfeprodusenter på 760 000 kroner.

Neste artikkel

VIDEO: På jobb med norgesmesteren