Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Advarer mot lang faste av sauen før klipping

Unormalt mange sau med melkefeber, fikk veterinær Hildegunn til å slå alarm om dårlig praksis.

Veterinær Hildegunn Mugås advarer mot uvanlig faste-praksis før klipping av sauen. Foto: privat/Illustrasjonsfoto: Marit Glærum
Veterinær Hildegunn Mugås advarer mot uvanlig faste-praksis før klipping av sauen. Foto: privat/Illustrasjonsfoto: Marit Glærum

– Jeg var i en besetning med 50 sauer, der sju stykker hadde fått melkefeber. At så mange blir syke på samme tidspunkt er svært uvanlig, sier veterinær Hildegunn Mugås, på Hestavangen dyreklinikk i Voss.

Da det samme skjedde i flere besetninger i området, startet veterinæren å lete etter årsaken.

Fellesnevneren var at alle sauene var klippet dagen før de ble syke. Dyra hadde stått unormalt lenge uten mat i forkant.

– Det er vanlig at klipperne anbefaler en dag med fasting før de skal klippes, men her hadde de stått i to dager uten mat, og uten vann natta før klipping, forteller Mugås til Norsk Landbruk.

Advarer mot dårlig praksis

Nå vil hun advare andre sauebønder mot å faste sauene lenge før klippetidspunktet.

– Hvis klipperen mener at sauen skal faste i mer enn ett døgn, så skal man si nei. Det er ikke bra for sauen, sier Mugås.

Kan få melkefeber

Veterinæren forteller at det ikke er uvanlig at sauer kan få melkefeber i forbindelse med stressituasjoner som vaksinering, klipping og fostertelling. Ved de to siste er det heller ikke uvanlig at dyra står uten mat i forkant.

– Faste er like mye for sauen som for klipperen. Har sauen fastet blir det lettere å snu den, og den vil ikke gjøre fra seg på klippeplata. For sauen vil det være bedre å bli snudd på rydd, hvis den ikke er full i magen, sier Mugås.

Annonse

Derfor mener hun at det er en fordel å klippe tidlig. Gjerne fire til seks uker før lamming.

– Da er sauene lettere i kroppen og fostra tar opp mindre plass i buken, sier Mugås.

Her er anbefalingene fra Nortura klippeteam

Nortura klippeteam anbefaler at sauene ikke fôres ca 12 timer før klipping.

Ved fri tilgang på grovfôr bør fôret tas vekk ca 12 timer før klippestart.

Det er også en fordel å gi høy eller surfôr med en viss mengde tørrstoff ved siste mål før klipping.

Når sauen er klipt er det gunstig om den kan gå direkte til et måltid for å stresse ned. Vannet skal ikke stenges før klipping.

Lag et godt sirkulasjonssystem der sauen beveger seg selv fram mot klippeplassen

Sørg for å behandle sauen skånsomt. Dersom klipperen sliten så spør om han ønsker en kaffekopp

Nyklipte sauer fryser lett, typiske tegn er at de krummer ryggen og klumper seg inntil hverandre.

Tilby nyklipte dyr ekstra fôr, og vurder tiltak som å strø med halm, skru ned ventilasjonen, lukke porter og vinduer o.l.

Kilde: Nortura

Gode på teknikk og fart

I dag er det gjerne slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere kan være utfordrende å finne i Norge, og derfor blir gjerne utenlandske klippere en løsning.

– Klippere fra New Zealand og England er de beste i verden på teknikk og fart, men de er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren, og ikke drektige søyer, sier Eirik Kobjørnshus, småferådgiver og leder for Nortura klippeteam.

Da er det viktig at bonden tar forholdsregler for å gjøre arbeidet på en dyrevelferdsmessig måte, mener han.

– Men det er viktig for meg å poengtere at dette ikke er et angrep på utenlandske klippere. Det er mange veldig flinke klippere der ute, sier Kolbjørnshus.

Usikker årsak

Hvorfor noen av besetningene i Voss hadde stått to dager uten mat, er fortsatt uklart for Hildegunn Mugås.

– Mest sannsynlig har det oppstått misforståelser mellom klipper og bøndene som fikk syke dyr. Det er svært uheldig, sier hun.

Neste artikkel

Overlèt til drengen å drive garden