Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har du søkt om produksjonstilskudd?

Har du husdyr er fristen for å sende inn søknad om produksjonstilskudd tirsdag 15. mars.

Illustrasjonsfoto: Marit Glærum
Illustrasjonsfoto: Marit Glærum

Planteprodusenter skal kun levere søknad (del 2 av søknaden) innen 15. oktober.

Skulle noen husdyrprodusenter bomme på søknadsfristen - 15. mars klokken 23.59 - finnes det fortsatt et håp om å ikke tape hele tilskuddet.

I paragraf 8 i forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket står følgende om trekk for sent levert søknad: “Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mars og 15. oktober. Søknad kan likevel leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres innen henholdsvis 29. mars og 29. oktober uten reduksjon i tilskuddet.”

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

I dag er fristen for å søke