Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sju dyr manglet øremerker, fikk forflytningsforbud på 100 storfe

NORD-AURDAL: Da Mattilsynet sendte en bekymringsmelding til barnevernet fikk Knut Roar Aaberg nok. Han har nå bestemt seg for å legge ned drifta på gården, men Mattilsynet nekter han å levere de rundt 100 dyra til slakt.

TRUSSEL: – Inspektørene i Mattilsynet har sagt til advokaten min at de vurderer å sanere hele flokken. Dette opplever jeg som et klart maktmisbruk, sier Knut Roar Aaberg.
TRUSSEL: – Inspektørene i Mattilsynet har sagt til advokaten min at de vurderer å sanere hele flokken. Dette opplever jeg som et klart maktmisbruk, sier Knut Roar Aaberg.

Familien til Knut Roar er fosterhjem for tre barn. Hans samboer, Hilde Skoglund, har dette som fulltidsjobb.

- Som fosterhjem er en slik bekymringsmelding ekstra alvorlig. Den vil henge ved oss i fremtiden, sier Knut Roar.

- For Hilde, som er veldig pertentlig, er dette en kjempebelastning. Hun frykter flere besøk fra Mattilsynet, og har bedt meg avslutte drifta på gården. Fra nyttår sluttet vi derfor som melkeprodusenter. Vi vil også slutte med ammekyr, men får ikke lov til å levere dyra til slakt, sier Knut Roar.

MATTILSYNET kom på en uanmeldt inspeksjon på gården deres like før ferien i 2021. Knut Roar og Hilde minnes dette som et hyggelig besøk.

- Da de kom holdt vi på å sette øremerker på noen få kalver. De sto hver for seg i kalvehytter og ble flyttet over i en rundbuehall når de var merket. Min bror skulle hente dem med en dyrehenger dagen etter og kjøre dem på beite. Da vi kom inn i oksefjøset så vi at det var mye vann i rennen i den ene bingen. Dette hadde jeg ikke sett fordi min stesønn denne dagen hadde ansvar for fjøset. Jeg fikset lekkasjen samme kveld og la ny strø i rennen.

Knut Roar og Hilde hørte ikke mer fra Mattilsynet og reiste på ferie.

- Da vi kom hjem igjen fikk vi en henvendelse fra den ene kommunen der vi har fosterhjemsplassering. De fortalte at det var sendt en bekymringsmelding til barnevernet.

MOTARBEIDET: – Vi føler at de nye inspektørene i Mattilsynet mangler evnen til å bruke skjønn og lytte til det vi prøver å si. Det er tungt å føle at vi blir motarbeidet, sier Knut Roar Aaberg.
MOTARBEIDET: – Vi føler at de nye inspektørene i Mattilsynet mangler evnen til å bruke skjønn og lytte til det vi prøver å si. Det er tungt å føle at vi blir motarbeidet, sier Knut Roar Aaberg.

BARNEARBEID og rot i fjøset var ifølge Knut Roar grunnen til at Mattilsynet sendte bekymringsmeldingen. Verken han eller Hilde har fått se denne, men barnevernet i den ene kommunen de har fosterbarn fra, har referert hva som sto i meldingen.

- Jeg husker at jeg sa til inspektørene at guttene våre er med å hjelper meg. De to eldste var da 19 og 22 år gamle. Jeg tenkte ikke tanken at de kunne tro at det var fosterbarna jeg snakket om, sier Knut Roar.

Annonse

- Jeg oppfattet at vi snakket hyggelig sammen med de to fra Mattilsynet. De spurte meg ikke noe om fosterbarna. Hadde de vært i tvil om fosterbarna deltok i drifta kunne de spurt meg. Isteden gikk de bak ryggen vår og sendte en bekymringsmelding til barnevernet. Dette opplever jeg som et grovt tillitsbrudd, sier Hilde.

UNDER INSPEKSJONEN fant inspektørene fra Mattilsynet også at syv av dyra manglet begge øremerkene. Dette var to voksne kyr, to ammekyr og tre okser.

OPPGITT: – Jeg har prøvd å merke og registrere dyr så godt som mulig, sier Knut Roar Aaberg. Her står han sammen med noen av de 100 dyra han ikke får lov å levere til slakt.
OPPGITT: – Jeg har prøvd å merke og registrere dyr så godt som mulig, sier Knut Roar Aaberg. Her står han sammen med noen av de 100 dyra han ikke får lov å levere til slakt.

- Jeg hadde merket disse for lenge siden, men merkene hadde falt av. Flere måneder etter inspeksjonen fikk jeg beskjed om at vi fikk forflytningsforbud på hele besetningen. Dermed har vi ikke fått sende dyr til slakt eller selge livdyr.

Knut Roar har nå vel 100 storfe med stort og smått rundt om på gården.

- Jeg ligger og tenker på dette om natten. Fjøset de står i er nedslitt og fungerer ikke godt nok, sier Knut Roar. Den dagen vi besøker han har det falt 30 centimeter med nysnø, og det er en utfordring å kjøre inn nok strø til flokken.

KNUT ROAR har søkt om å få sende dyr til slakt, men fått avslag. Anken hans er nå til behandling i klagenemnda. Disse har bedt han ta bilder av alle dyra.

- Det er en ukultur i deler av Mattilsynet. Det var aldri noe problem med de gamle inspektørene som tidligere hadde vært distriktsveterinærer. Vi føler at de nye inspektørene mangler evnen til å bruke skjønn og lytte til det vi prøver å si. Det er tungt å føle at vi blir motarbeidet når det eneste vi vil er å avslutte. De har sagt til advokaten min at de vurderer å sanere hele flokken. Dette opplever jeg som et klart maktmisbruk. Jeg har prøvd å merke og registrere dyr så godt som mulig, og vi har i alle år hatt oppfølging av Tinerådgiver og helsetjenesten for storfe, sier Knut Roar.

Vi har bedt Mattilsynet kommentere kritikken fra Knut Roar Aaberg. Du kan lese svarene avdelingssjef Astri Ham i Mattilsynets avdeling for Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, har på våre spørsmål:

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dette svarer Mattilsynet