Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Analyserer helsa i svinebesetninga

Nytt analyseverktøy foreslår optimaltiltak for svinehelsa.

ANALYSE: Med prøvetaking gjennom hele vekstperioden vil MSD Animal Health Besetningsprofil analysere seg fram til gode tiltak mot skjulte symptomer på sykdommer. Foto: Produsenten
ANALYSE: Med prøvetaking gjennom hele vekstperioden vil MSD Animal Health Besetningsprofil analysere seg fram til gode tiltak mot skjulte symptomer på sykdommer. Foto: Produsenten

Et konsept for å ta prøver av purker, spedgriser, smågriser og slaktegriser gjennom hele vekstperioden, skal avdekke skjulte symptomer som påvirker daglig vekst, fôrforbruk, dødelighet og sykelighet på en negativ måte. Prøvetakingskonseptet er utviklet av MSD Animal Health.

MÅLET MED DET NYE ANALYSEVERKTØYET er å gi oversikt over bakterien Lawsonia intracellularis (Li) og porcint circovirus type 2 (PCV2), og for å vurdere råmelkinntaket hos spedgriser.

Både Li og PCV2 er infeksjoner som ofte opptrer subklinisk, det vil si at de gir skjulte symptomer. Det er ikke alltid at Li-infeksjon gir diaré, og det gjør det vanskelig å få et sikkert bilde av den egenlige forekomsten. For å vurdere omfanget av infeksjonstrykket, og graden av vekstinhibering, bør man ta prøver, skriver MSD Animal Health.

PCV2 KAN PÅVIRKE GRISER I ALLE aldre, men omfanget av infeksjonen, og når grisene blir smittet, varierer mellom ulike besetninger.

Annonse

Felles for både Li og PCV2 er at de påvirker faktorer som daglig vekst, fôrforbruk, dødelighet og sykelighet på en negativ måte. Dette kan ha store, økonomiske konsekvenser for svineprodusenter. For eksempel har en nederlandsk studie vist at slaktegris med ukontrollert Li-infeksjon, hadde tolv prosent høyere fôrforbruk (2,47 kg/kg) enn Li-vaksinerte slaktegriser (2,21 kg/kg), som tilsvarer en forskjell på 0,26 FE/kg. Med en fôrpris på 3,50 kroner/FE gir dette et merforbruk på 72 kroner per gris i hele slaktegrisperioden.

NÅR ANALYSERESULTATENE ER ferdige, utarbeider MSD Animal Health en rapport, som sendes til veterinæren. I rapporten diskuteres resultatene av prøvetakinga, og det er forslag til mulige måter å utvikle besetningas potensial når det gjelder produktivitet og svinehelse.

Bonden får også et bilde av helsetilstanden i besetninga, gjennom MSD Animal Health sin besetningsprofil. Der får bonden oversikt over hvilke potensielle, forebyggende helsetiltak som kan settes inn for å oppnå optimale forhold, samt informasjon om når i avlsperioden vaksinasjon bør gjennomføres, for å oppnå best mulig effekt.

Neste artikkel

Ammekubonden