Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anslår forholdstall på 1,07

Stadig økende etterspørsel etter melk, fører til at Tine på nytt oppjusterer prognosene for melkebehovet i 2021.

Tine anslår at vi vil trenge 1540 millioner liter melk i 2021. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Tine anslår at vi vil trenge 1540 millioner liter melk i 2021. Arkivfoto: Norsk Landbruk

I sin nyeste prognose for det kommende året, har Tine beregnet at salget av kumelk vil ligge på rundt 1520 millioner liter i 2021. Mens de tidligere i høst signaliserte at forholdstallet trolig kom til å ligge på mellom 1,03 og 1,05, har de nå vurdert situasjonen slik at de anbefaler at forholdstallet blir så høyt som 1,07.

– Vi har klart å dekke den økte etterspørselen etter kumelk i år, men har nå bygget ned lageret. Vi håper og tror at etterspørselen fortsetter inn i 2021, sier konserndirektør for Tine Rådgiving og medlemsservice, Johnny Ødegård, i en pressemelding.

VIL BYGGE OPP LAGERET

For å kunne bygge opp igjen lagerbeholdningen, anslår Tine at det samla behovet for melk vil ligge på omtrent 1540 millioner liter til neste år. Tross en del usikkerhet om hvordan nordmenns handlevaner vil utvikle seg framover, på grunn av den vedvarende pandemien, sier Ødegård at han tror det er bedre å bygge opp en råvarereserve, enn å risikere å miste markedsandeler til import.

Annonse

FORHOLDSTALL MED FORBEHOLD

Kvotedrøftingene med Landbruks- og matdepartementet blir gjennomført 7. desember. Usikkerheten om hvordan markedet vil utvikle seg, gjør at Tine har bedt om mulighet til å komme tilbake til avtalepartene hvis det viser seg å bli store endringer i etterspørsel eller tilførsel.

Neste artikkel

Dyrebilsjåfør med ambisjoner