Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arbeidsgruppe gjennomgår veterinærtjenestene

Landbruks- og matdepartementet har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum
Landbruks- og matdepartementet har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum

Landbruks- og matdepartementet har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge. Gruppa består av representanter fra kommunenes organisasjon (KS): Stian Skjærvik, Den norske veterinærforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet og en representant fra statsforvalterembetet.

– Siden kommunene har det lovpålagte ansvaret for å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester, mener Landbruks- og matdepartementet (LMD) det er viktig og riktig, at KS sitter i førersetet i arbeidsgruppa, skriver de.

Annonse

Arbeidsgruppa hadde sitt først møte onsdag 31. august og skal ha ferdig en rapport innen seks måneder.

Neste artikkel

Bondekollegaen