Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Årets avlsråner er trøndere

Fikk pris: Aud Jorun Landrø

Norsvin har kåret årets beste avlsråner, og både beste landsvinråne og beste duroc­råne er født i avlsbesetninger i Trøndelag. Prisen for beste landsvinråne gikk til 
rånen Kavaler. Kavaler ble født i besetningen til Even, 
Aud Jorun og Lorents Landrø, Skaun i Sør-Trøndelag. 
Kavaler ble far til 268 kull, og døtrene har fått til sammen 265 kull, med i gjennomsnitt 11,21 avvente per kull. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittet for landsvinpurker. Spedgrisdødelig­heten har også vært lavere enn gjennomsnittet. Slik bidrar Kavaler stort til forbedring av mor­egenskapene i landsvinpopulasjonen. Prisen for beste durocråne gikk til rånen Olm. Han ble født hos Grete og Joar Rekkebo på Frosta i Nord-Trøndelag. Olm presterte svært godt i Norsvins rånetest, og både rånen og dens slektninger har prestert godt både på produksjons- og slaktekvalitetsegenskaper.

Annonse

Neste artikkel