Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arrangerer beiteseminar

Velferd hos sau på utmarksbeite er hovedtema.

Arrangørene vil bidra til at grasressursene blir tatt i bruk der de er, over hele landet. Foto: Frida Meyer.

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Animalia og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gått sammen, og skal i juni arrangere en fagdag med fokus på bærekraft i norsk beitenæring.

SKAL HOLDES ÅRLIG

- Vi håper fagdagen blir den første i en årlig tradisjon som sprer kunnskap og interesse rundt beitedyr og beitebruk i Norge, skriver arrangørene.

Årets tema er «Dyrevelferd hos sau på utmarksbeite». Seminarprogrammet inneholder sesjoner om atferd og velferd hos sau på utmarksbeite, normaltap, sykdomsutfordringer og beitedyktighet.

Les også: Fjellam fra Ryfylke.

SPRE KUNNSKAP

- Saueholdet i Norge er avhengig av utmarksbeiting, og næringa er derfor svært opptatt av at helse, velferd og miljø er til dyrenes beste. Samtidig ønsker vi at flere skal få innsyn i og informasjon om høsting av våre utmarksressurser, skriver de.

Annonse

Fagdagen holdes den 21.juni i Oslo.

LES OGSÅ: Geno søker karantenefjøs.

LES OGSÅ: Første funn av mjøldogg.

Neste artikkel

Gjør væren beredt