Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avliver store svenske fjørfeflokker

Vil likevel ikke vaksinere mot Newcastlesjuke.

Svenskene vurderer det til at kostnaden ved å vaksinere mot ND er for høy. Til gjengjeld krever det godt forebyggende helsearbeid. Foto: Marit Glærum.
Svenskene vurderer det til at kostnaden ved å vaksinere mot ND er for høy. Til gjengjeld krever det godt forebyggende helsearbeid. Foto: Marit Glærum.

Nesten hvert år avlives en stor hønsebesetning i Sverige på grunn av den meget smittsomme sykdommen Newcastle disease(ND). Det gir store utgifter for både fjørfeprodusenten og samfunnet. En rapport fra Jordbruksverket viser likevel at det vil koste enda mer å vaksinere alle flokkene, enn hva det gjør å håndtere utbruddene.

GIR STORE TAP

Newcastle disease(ND):

- Paramyxovirus-1, som forårsaker ND, angriper luftveiene, tarmkanalen og nervesystemet. ¨

- Symptomene kan variere svært mye. Virustype og dyrenes alder er blant de faktorene som har betydning.

- Høy dødelighet, nedsatt allmenntilstand, symptomer fra luftveiene, redusert eggproduksjon og diaré og nervøse symptomer er vanlig ved ND.

- Vaksinasjon gir beskyttelse mot sykdommen. Det er i Norge påbudt med vaksinasjon av duer som skal delta i utstilling, i konkurranse og treningsflyvning.

- Det er forbudt å vaksinere andre fuglearter mot ND i Norge. Danmark startet, som det første landet i Norden, vaksinasjon mot ND i kommersielle fjørfebesetninger og hobbybesetninger i 2005.

ND er i Norge klassifisert som A-sykdom, og enhver mistanke om utbrudd skal umiddelbart varsles til Mattilsynet. Her til lands har det bare vært utbrudd av ND en gang, i en besetning med konsumegghøner på Finnøy i 1996. På verdensbasis har ND vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sykdommen i fjørfeproduksjonen over lang tid. Den svenske rapporten viser at utbruddene i vårt naboland ville blitt færre ved vaksinasjon, men kostnadene kan bli så høye som 75 millioner svenske kroner årlig.

MÅ FOREBYGGE

I EU er det bare Estland, Finland og Sverige som ikke vaksinerer mot ND.

- Så lenge Sverige lykkes med å holde antall utbrudd på nåværende nivå, stopper de samfunnsøkonomiske kostnadene på 10 millioner kroner per år, forteller Sone Ekman hos Jordbruksverket.

- Dersom vi skal fortsette å la være å vaksinere må vi holde på det høye ambisjonsnivået for smittebeskyttelse og være gode på å oppdage smitte i tide. Hvis ikke risikerer vi at utbruddene blir flere. Det blir i så fall både kostbart og ressurskrevende, sier divisjonsdirektør hos Jordbruksverket Håkan Henrikson.

Annonse

LES OGSÅ: Selger dansk gigant-gård.

LES OGSÅ: Suksess med samarbeid.

LES OGSÅ: Syklister kan skremme vettet av beitedyr.

Neste artikkel

Per Sigve blir ny TYR-sjef