FRAMTIDAS AVL: Thor Blichfeldt har brukt de siste femten årene på å jobbe for avlsfremgang på norske sauer og geiter, basert på fenotyperegistreringer. Nå skal avlsverdiberegningene også baseres på genetiske markører.
FRAMTIDAS AVL: Thor Blichfeldt har brukt de siste femten årene på å jobbe for avlsfremgang på norske sauer og geiter, basert på fenotyperegistreringer. Nå skal avlsverdiberegningene også baseres på genetiske markører.

Avlssjefen

ÅS: Etter femten år som avlssjef i Norsk Sau og Geit, leder Thor Blichfeldt nå norsk saueavl inn i en ny epoke. Ved hjelp av genomisk seleksjon vil den norske hvite sauen bli enda bedre.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 nummer for 99,-

Neste artikkel

Ansetter tilsynspatrulje i beitesesongen