Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avslutter kontrollprogrammet for BRSV/BCoV

Fra 2023 avslutter Animalia kontrollprogrammet for de to virussykdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV).

FERDIG: Kontrollprogrammet har bidratt til en langt bedre smittevernsituasjon for storfe, mener Animalia. Nå skal arbeidet videreføres gjennom andre ordninger. Foto: Kristin Bergo
FERDIG: Kontrollprogrammet har bidratt til en langt bedre smittevernsituasjon for storfe, mener Animalia. Nå skal arbeidet videreføres gjennom andre ordninger. Foto: Kristin Bergo

Programmet var egentlig ment å avsluttes i 2020, men det ble vurdert som hensiktsmessig å fortsette litt til. Men fra 2023 er det altså slutt, noe som i praksis betyr at de som ønsker å ta prøver for disse virusene, må betale for dette selv. Animalia anbefaler imidlertid alle som kjøper og selger livdyr, om å opprettholde gyldig status, og holde oversikt over smittesituasjonen i sin besetning.

Et av målene med programmet har vært å øke bevisstheten rundt smittevern, noe Animalia nå ønsker å videreføre på et mer generelt nivå. I tillegg vil de rette fokus på smittsomme klauvsykdommer, som det har blitt mer av.

Annonse

– Innsatsen og ressursene som har vært lagt ned i kontrollprogrammet har vært viktige og hensiktsmessige. Næringen som helhet har en helt annen smittevernskultur nå enn tidligere. Kontrollprogrammet har også bidratt til å forebygge spredningen av andre smittsomme sykdommer, eksempelvis DD og ringorm, skriver Animalia på sine sider.

Animalia mener at videre smittevernarbeid er godt ivaretatt gjennom DVP, bransjerettningslinje for livdyrhandel, bekjempelse av andre smittsomme sykdommer og Tines beredskapstelefon.

Neste artikkel

CAE påvist i åtte geitebesetninger