Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avslutter rasegodkjenningsprosjekt

Foto: Marit Glærum.

- 2019 er det siste året med ordinær låsing av rasekoder, skriver Landslaget for gammalnorsk spælsau på sine sider.

Representanter fra laget har i flere år reist landet rundt for å godkjenne besetninger som rasetypiske. Dette har blitt gjort for å sikre at den gammalnorske spælsauen blir ivaretatt som rase.

- Genetisk skal den gammalnorske spælasauen skal ha minimalt innslag av gammelnorsk sau (villsau, uteganger) og islandsk-/færøysk/shetlandsk spæl. Den skal ikke være innblandet med gotlandsk pelsfår eller norsk pelssau, og heller ikke tyngre raser. En bør også unngå innblanding av moderne kvit spælsau, fordi denne har mistet en del av de typiske rasekjennetegn, skriver Landslaget på sine sider.

Annonse

I tillegg skal sauen selvfølgelig tilfredsstille en god del eksteriørmessige egenskaper.

Siste frist for påmelding til ordinær rasegodkjenning er 1. april 2019 og etter 1.november må du søke Landslaget for å få besøk av en rasegodkjenner.

- Søknaden må bestå av en begrunnelse for hva dette individet tilfører populasjonen på landsbasis. Gode argumenter for å vurdere nye dyr, er om man kommer over en rasetypisk besetning, med lite slektskap til andre besetninger, og som ikke er i sauekontrollen, skriver de.

Om et dyr er rasegodkjent eller ei, kan du finne ut i Sauekontrollen. Men at en sau er rasegodkjent er ikke ensbetydende med at det er et bra avlsdyr.

- Ei rasegodkjent søye kan selvfølgelig få både bra og dårlige lam. Ved livdyrsalg er det først og fremst selger sitt ansvar å sørge for at dyr som omsettes som livdyr er godt innenfor rasestandarden og at de har bra størrelse og er i god utvikling. En god regel å følge som selger, er å ikke selge et livdyr du ikke ville satset på selv, skriver Landslaget for gammalnorsk spælsau.

Neste artikkel

Veterinærinstituttet frykter smittsom sauesykdom skal spre seg fra Sverige