Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avvikler kyllingslakteriet på Elverum og bygger nytt på Røra

Skal kutte kostnadene med en firedel og vurderer å satse på annen produksjon på Elverum.

SLAKTERI: Fra 2025 skal Nortura slakte kylling på anlegg i Hærland i Østfold og Røra i Trøndelag. Foto: Øivind Haug
SLAKTERI: Fra 2025 skal Nortura slakte kylling på anlegg i Hærland i Østfold og Røra i Trøndelag. Foto: Øivind Haug

Konsernstyret i Nortura vedtok onsdag at kyllingslaktingen på Elverum skal flyttes til Hærland i Østfold, mens det skal etableres et nytt slakteri for kylling på Røra i Trøndelag.

I brevet skriver Nortura til sine eiere at de nå vil jobbe med å finne en ny og framtidsrettet aktivitet for de 127 ansatte på fabrikken på Elverum.

ÅRSAKEN ER AT NORTURA forventer en stadig tøffere konkurranse, fra både norske og internasjonale kyllingbedrifter, som er aktører med sentralisert produksjon og lavere kostnader.

– Konkurransen om kunder og forbrukere er tøff nå, og vil bli hardere i årene som kommer. Derfor må vi ruste oss for fremtiden ved å effektivisere produksjonen og redusere energi- og transportkostnader. Når vi styrker dyrevelferd og kutter kostnadene med en fjerdedel blir Nortura og Prior en enda mer attraktiv leverandør, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

ENDRINGENE SKAL STYRKE Nortura gjennom reduserte kostnader, redusert veitransport og bedre dyrevelferd på grunn av kortere transporttider og en bedre slakteprosess, heter det i brevet.

Dette begrunner konsernstyret med at om lag halvparten av kyllingen som slaktes på Elverum kommer fra Trøndelag. Samlet transportavstand vil dermed kortes ned med 125 000 kilometer i året, og spare konsernet for 2 000 arbeidstimer i året. Samlet kjøretid med tom og full dyrebil reduseres med 219 000 kilometer.

DET SKAL OGSÅ BYGGES ET moderne bedøvingsanlegg, som vil styrke dyrevelferden i forbindelse med slakteprosessen, og de individuelle kostnadene for Nortura vil i første driftsår i 2025 reduseres med over 25 prosent sammenlignet med dagens produksjon på Elverum.

Annonse

Hvilken produksjon Nortura skal etablere på fabrikken på Elverum er enda ikke klart.

– Målet er at færrest mulig skal stå uten jobb. Vi har god erfaring med å finne nye jobber til ansatte som kommer i omstilling, sier Panengstuen.

NORTURA FORPLIKTER SEG til å arbeide nært med ansatte og fagforeningsrepresentanter under omstillingsprosessen. Der skal det legges vekt på å minimere belastningen og konsekvensene for den enkelte, når det gjelder å finne nytt arbeid. Fra andre lignende omstillinger erfaringen at ni av ti ansatte finner nye jobber i eller utenfor konsernet.

– Omstilling i en bedrift betyr også omstilling for enkeltmennesker og ansatte. Dette er krevende og er først og fremst vanskelig for den som blir berørt. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å være med våre ansatte gjennom slike prosesser og støtte opp. Historikken viser at vi greier å finne nytt arbeid til ni av ti, enten i Nortura eller i andre bedrifter, sier Panengstuen.

– Dette har vært en vanskelig vurdering for konsernstyret, og det er et eksempel på at vi treffer beslutninger for å styrke konkurransekraften og økonomien til eierne i samvirket som helhet. Beslutningen gjør det mulig for oss å øke utbetalingsprisen for kylling til bonden og samtidig styrke produksjonsgrunnlaget for samvirket og kyllingbønder der de befinner seg, sier styrelederen i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

SLAKTERISELSKAPET BLIR LOKALISERT på Røra og vil bli eid likt mellom Nortura og Ytterøykylling i et felles selskap. Det nye slakteriselskapet vil leie industrilokaler i et nybygget slakteri på Røra.

Nortura og Ytterøykylling vil fortsatt konkurrere i tilførsels- og sluttmarkedet. Partene vil samarbeide om henting av kylling på gården, transport og slakting. En avtale mellom partene vil ikke innebære samarbeid om tilførsler, produktutvikling, salg og markedsføring til sluttmarkedet.

Neste artikkel

Kyllingfôret skal bli 90 prosent norsk