Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Balanse på ku, for mye smågris

Livdyrnytt fra Nortura.

MER: Tilgangen på livdyr ser på melkesiden ut til å øke utover høsten. Foto: Marit Glærum.
MER: Tilgangen på livdyr ser på melkesiden ut til å øke utover høsten. Foto: Marit Glærum.

– I sum er det norske kutallet (melk/kjøtt) noenlunde stabilt. Nortura livdyrformidling ser normalt et økende underskudd av fôringsdyr i løpet av vår/sommer. Det er noe unormalt at vi i løpet av sommer 2021 nesten har hatt balanse i enkelte tilførselsområder, men vi registrerer nå svært gode innmeldingstall av storfe til slakt, og flertallet av disse innmeldte slaktedyra skal erstattes med nye, skriver organisasjonen på sine medlemssider.

De forteller videre om noe varierende status på avlsdyr på melk, men i sum et mindre underskudd etter lakterende og drektige melkedyr.

– Underskuddet er klart mindre enn i vår, og det øker på med innmeldinger av drektige dyr med forventa kalving fra oktober, skriver de.

På kjøttfe er det stort sett stabile overskudd av avlsdyr i alle områder.

Annonse

FOR MYE SMÅGRIS

Dessverre har det på grisesiden vært stabilt overskudd av smågris siden tidlig i vår.

– Kjenner du/dere på et behov for en «restart» av tidligere slaktegrisproduksjon, eller ønsker å tenke helt fra oppstart, så ta kontakt med oss, skriver Nortura som samtidig poengterer at den nye aktøren innen livdyrformidling, Livdyrportalen.no, ikke har tilknytning til Notura.

– Årsaken til at Nortura ønsker å presisere dette er at det kan forveksles med utviklingsjobben som er gjort rundt Nortura livdyrformidling den siste tiden, sier de.

Neste artikkel

Nullutslipp og mer bærekraftig storfekjøtt