Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedre betalt for sau og lam

Godt salg og markedsbalanse gir Nortura mulighet til å øke engrosprisen.

BEDRE TIDER I VENTE: Etter noen turbulente år, begynner endelig markedssituasjonen å stabilisere seg for sau- og lammekjøtt. Foto: Kristin Bergo
BEDRE TIDER I VENTE: Etter noen turbulente år, begynner endelig markedssituasjonen å stabilisere seg for sau- og lammekjøtt. Foto: Kristin Bergo

I fjor solgte Nortura 2300 tonn lammekjøtt, en økning på 21 prosent sammenlignet med året før. Godt salg av pinnekjøtt og Norturas satsing på Gourmet- og Hverdagslam har blant annet vært med og bidratt til den positive utviklinga. Derfor var det hele 1000 tonn mindre lammekjøtt på reguleringslager ved inngangen til 2021, enn til 2020, skriver de i en pressemelding. Det gode salget har fortsatt inn i 2021, og i mai økte salget med 12 prosent.

Som følge av den oppløftende markedssituasjonen, har konsernstyret i Nortura besluttet å øke engrosprisen på lam for andre halvår av 2021. Forrige halvår økte prisen med 0,50 kroner per kilo, mens den nå går opp med ytterligere 2,50 kroner. I tillegg reduseres en del av pristrekkene, og Nortura anslår at prisen ved slakteoppgjør vil gå opp med omtrent 3,50 kroner per kilo, skriver de.

Også markedsbalansen på sau slår positivt ut på prisutviklinga. I ukene før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam, kan du regne med å få rundt 10 kroner mer per kilo sauekjøtt. En sau i slaktekvalitet R, kan derfor betale ut over 21 kroner per kilo, inkludert tilskudd, melder Nortura.

Annonse

Siden Nortura endelig har kommer a jour med overskuddene som har bygget seg opp etter telledatoendring i 2017, og nedslakting på grunn av tørke i 2018, forventer de normale sauepriser i tiden fremover.

Neste artikkel

Nullutslipp og mer bærekraftig storfekjøtt