Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedre helse med melk fra gamle raser

Kan skape intensiver for å bevare utrydningstruede kyr.

SPØRSMÅL: Kanskje er melka fra de gamle landrasene våre, litt sunnere enn fra kyr med høyere ytelse? Foto: Colourbox
SPØRSMÅL: Kanskje er melka fra de gamle landrasene våre, litt sunnere enn fra kyr med høyere ytelse? Foto: Colourbox

– Dette kan være svært gode nyheter for dølafeet. Rasen har nå gått fra å være kritisk utrydningstruet til å bare være utrydningstruet, men all framgang skyldes økning i bruk som ammeku. Som melkeku er rasen nesten utrydda, og en slik bruk av melka kan være livreddende, sier Morten Bjerkvik, leder av Dølafelaget.

EN NY STUDIE VISER nemlig potensial for å bruke melk fra bevaringsverdige storferaser, for å produsere helsefremmende matingredienser.

– Resultatene viser at selv om det er stort, genetisk mangfold i landrasene våre, som gjenspeiles i stor variasjon i sammensetninga av melka, skiller noen nordiske landraser seg ut i nivåer av oligosakkarider. Dette betyr at melka deres kan ha et stort potensial i produksjonen av mat med helsefremmende egenskaper, sier Anne Vuholm Sunds, doktorgradsstudent ved Aarhus Universitet, og en av dem som skrev studien.

Annonse

I STUDIEN BLE 80 MELKERPØVER fra åtte forskjellige nordiske og baltiske raser analyserte, med spesielt fokus på oligosakkarider, som blant annet fungerer som probiotika i tarmene og fremmer immunforsvaret. Melkeprøvene ble samlet i nettverket NordMilk, som var aktivt i 2016–2017, og koordinert av NordGen. NordGen sitt oppdrag er å fremme bærekraftig bevaring og bruk av de genetiske ressursene som er tilgjengelige i Norden.

– Denne typen forskning er gode nyheter for de nordiske landrasene. Hvis vi kan finne nye markeder for deres produkter, vil det bli skapt insentiver for bønder til å velge dem, i stedet for kommersielle raser med høyere ytelse. Det kan føre til en lysere fremtid for landrasene, sier Mervi Honkatukia, seksjonsleder for NordGen Husdyr.

PÅ TANK: Det blir stadig vanligere å holde de bevaringsverdige rasene som ammekyr. Kvalitetsforskjellene i melka kan kanskje øke interessen for å melke kyrne. Foto: Marit Glærum
PÅ TANK: Det blir stadig vanligere å holde de bevaringsverdige rasene som ammekyr. Kvalitetsforskjellene i melka kan kanskje øke interessen for å melke kyrne. Foto: Marit Glærum

Neste artikkel

Gjennomtenkt økologisk