Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedre tider i vente

Etter noen vanskelige år med overproduksjon og stupende priser, er det nå mulig å skimte lys i enden av tunellen.

LITT BEDRE: Første halvår i 2021 har engrosprisen på sau og lam økt med 0,50 kroner.
LITT BEDRE: Første halvår i 2021 har engrosprisen på sau og lam økt med 0,50 kroner.

Med bare nedadgående priser på sau og lam de siste fem åra, er det gledelig at trenden nå har snudd. Til høstsesongen 2020 økte Nortura engrosprisen for lam til 66,40 kroner per kilo, en økning på 30 øre fra første halvdel av 2020 og siste halvdel av 2019. Nå øker de prisene ytterligere, til 66,90 kroner per kilo.

– Vi ser nå at det er en bedre balanse i markedet for sau og lam enn tidligere, og det er grunnen til at vi nå så smått kan øke prisen igjen, sier Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.

GODT SALG

Markedsbalansen har kommet som følge av at produksjonen har gått noe ned, samtidig som salgssesongen også har vært uvanlig god.

– Vi har hatt en sterk økning i salg av lam. Selv om en del av økninga kan tilskrives stengte grenser, og at flere holder seg hjemme, ser vi også at satsinga i dagligvaremarkedet har hatt god effekt, forteller han.

Mens det tidligere år har vært et stort overskudd av både sau og lam på reguleringslager, gikk Nortura inn i det nye året med bare 1 900 tonn lam på lager.

Allerede i uke 4 var lammelageret nede på 1 300 tonn, og bare tre uker seinere kunne Nortura Totalmarked meddele den glade nyheten om at lageret nå er tomt. Det har ikke skjedd siden 2015, da det ikke var lam på lager i fire uker og i 2007 da det gikk tomt 17 uker før slaktesesongen.

Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked egg og kjøtt i Nortura. Foto: Øystein Heggdal
Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked egg og kjøtt i Nortura. Foto: Øystein Heggdal

TOMT FOR SAU

Annonse

Selv om det lenge har vært en veldig utfordrende markedssituasjon for sau, var det ved nyttårsskiftet helt tomt for sau på reguleringslager hos Nortura.

– Nå har vi endelig klart å få til en god markedsbalanse på sauekjøttet, så det bidrar til at vi har kunnet øke prisen noe, forteller Skulberg.

Et viktig bidrag til denne positive utviklinga var den omfattende eksporten av ferskt sauekjøtt til Oman i 2019.

– Det gjorde at vi endelig fikk unna et trøblete overskudd, som vi har skjøvet foran oss i flere år, sier han.

IKKE ØK

Nå som markedet forhåpentligvis er på vei i en mer positiv retning igjen, poengterer Skulberg at det er viktig at sauebøndene ikke blir for optimistiske.

– Vi ser ikke noe rom for å øke produksjonen nå, så vi oppfordrer produsentene til å beholde produksjonsnivået de har hatt det foregående året, slik at vi ikke havner i en negativ balanse igjen, sier han.

Han håper bøndene endelig kan trekke pusten etter noen vanskelig år, og glede seg over den hyggelige utviklinga.

Neste artikkel

Stadig på jakt etter bedre forvaltning av norsk ull