Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for dyrevelferden

Mattilsynet peker i en fersk rapport på flere brudd på rovdyrforliket som er bekymringsverdig for beitedyras velferd. Foto: Marit Glærum.
Mattilsynet peker i en fersk rapport på flere brudd på rovdyrforliket som er bekymringsverdig for beitedyras velferd. Foto: Marit Glærum.

Mattilsynet har levert en rapport til Landbruks-og matdepartementet som konstanterer at rovviltforvaltningen gjennomføres med omfattende brudd på rovdyrforliket.

- I rapporten "Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for kommende sesong" konstateres det at forliket brytes på en rekke punkter og at dette går utover dyrevelferden for beitedyr, skriver Norsk sau og geit(NSG) på sine sider.

Rapporten tar for seg mange av punktene i forliket, blant annet et om godt skolerte fellingslag.

- Mattilsynet mener at skadefellingen ikke utføres så raskt at den sikrer dyrevelferden godt nok, skriver NSG.

I tillegg nevner NSG blant annet at rapporten peker på at DNA-analysene, spesielt for bjørn, tar for lang tid, slik at resultatene ikke får praktisk nytte for vurdering av uttak.

Neste artikkel

Bekymret for økt privat plantehandel fra utlandet