Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blir klokere på alkakorn

Med NMBU som prosjekteier kjører Norgesfôr og Tine et større forsøk, for å dokumentere bruken av alkalisert, norsk korn i fôrrasjonen.

FÔR: Alkalisk kornråvare er resultatet av reaksjonen mellom korn og produktet Home n’ Dry, som inneholder urea og ulike reaksjonsfremmere. Foto: Marit Glæru
FÔR: Alkalisk kornråvare er resultatet av reaksjonen mellom korn og produktet Home n’ Dry, som inneholder urea og ulike reaksjonsfremmere. Foto: Marit Glæru

– Vi har mye erfaring fra felt, men vi trenger mer grunnleggende forskning på alkalisk korn, forteller Stine Vhile, som er veterinær og utviklingssjef drøvtyggerfôr hos Norgefôr.

MED NMBU SOM PROSJEKTEIER har prosjektet fått tildelt midler gjennom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL-JA). Prosjektet har fått tilnavnet AlkaNor, og det er forsker Alemayehu Sagaye ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU som er prosjektleder. Sammen med Norgesfôr og Tine er også FiveF Alka Ltd. og INRAE Theix, France med i prosjektet.

– Det er kjørt såkalte in vitro-forsøk på laboratoriet, og nå er vi i gang med å gjøre tester på fistelkyrne på NMBU. I forsøkene skal man blant annet se på effekter i vomma med pH, gjæringsprodukter, mikrober etc. Melkeproduksjon, melkekvalitet, dyrehelse, næringseffektivitet og metanutslipp er andre parametere som skal vurderes. Videre skal det kjøres et større produksjonsforsøk ved Senter for husdyrforsøk senere i år. Til sammen forventes disse forsøkene å produsere betydelige mengder data, sier Vhile.

TESTER: AlkaNor-prosjektet vil produsere betydelige mengder data, som igjen vil gi nyttig kunnskap om hvordan fôring med alkalisert kraftfôr påvirker dyret. Foto: Norgesfôr/Strand Unikorn
TESTER: AlkaNor-prosjektet vil produsere betydelige mengder data, som igjen vil gi nyttig kunnskap om hvordan fôring med alkalisert kraftfôr påvirker dyret. Foto: Norgesfôr/Strand Unikorn
LUKA: Fistelkyrne på NMBU bidrar i forsøket. Her er det fagsjef Ole Anders Fjeldberg som henter ut en prøve. Foto: Norgesfôr/Strand Unikorn
LUKA: Fistelkyrne på NMBU bidrar i forsøket. Her er det fagsjef Ole Anders Fjeldberg som henter ut en prøve. Foto: Norgesfôr/Strand Unikorn

DET ER STRAND UNIKORN som produserer det alkaliske kraftfôret som benyttes i forsøket.

Annonse

– På Strand har vi produsert alkakorn og benyttet dette i kraftfôrblandingene siden 2016. Og i dag er dette i overkant av 20 prosent av salget vårt på drøvtyggersiden, forteller fagsjef hos Strand Unikorn, Ole Anders Fjeldberg.

Kraftfôrblandinger med alkakorn inneholder en betydelig større andel norsk korn enn standard kraftfôrslag som benyttes til drøvtyggere i dag.

– Normalt har de mest energi- og proteinrike kraftfôrblandingene en norskandel på cirka 50 prosent. Den alkaliske teknologien gjør at Strand og Norgesfôr kan produsere kraftfôr til melk, storfe og småfe med markedets høyeste norskandeler. Det mest imponerende er at Alka-produktene samtidig er av markedets mest energi- og proteinrike kraftfôrblandinger, og fungerer godt til dyr med høy produksjon Med Alka-blandingene til Strand hever vi andelen til 78 prosent på melkeku og over 90 prosent på okser til framfôring, forteller de to, og informerer om at andre møller i Norgesfôr-systemet nå også lager Alka-blandinger.

ALKANOR-PROSJEKTET skal undersøke om andelen av importerte protein- og karbohydratfôrmidler i dietten til melkekua kan reduseres, uten å påvirke dyrenes ytelse og helse ved bruk av lokalt produsert korn. Om dette kan redusere klimagassutslipp fra melkekuproduksjon, er også en vesentlig del av forsøket.

– Det er gjort flere beregninger som viser at vi kan redusere importandelen av protein betraktelig, ved å ta i bruk mer norsk korn i kraftfôrblandingene våre. Tall viser også at vi, sammen med god agronomi, vil kunne ha nok norsk korn tilgjengelig til å oppskalere bruken betydelig på sikt, sier Vhile.

– Vi vil også undersøke om fôring med alkalisert korn gir økt grovfôropptak og et positivt bidrag på tørrstoffinnholdet i melka. Målet er at vi også opprettholder en moderat til høy ytelse, sier Fjeldberg.

Neste artikkel

Melkeproduksjonen ned 5,1%