NOK Å GJØRE: Guro Libjå og Jan Erik Blessum Johannessen fra Fyresdal i Telemark har nesten 300 sauer i et tre år gammelt fjøs. I tida mellom paring og lamming har de nok å gjøre med å legge en slagplan for resten av året.
NOK Å GJØRE: Guro Libjå og Jan Erik Blessum Johannessen fra Fyresdal i Telemark har nesten 300 sauer i et tre år gammelt fjøs. I tida mellom paring og lamming har de nok å gjøre med å legge en slagplan for resten av året.

Bruker vintertida godt

FYRESDAL: Selv om tida mellom paringa og lamminga er en litt stillere periode for landets sauebønder, mener Guro Libjå og Jan Erik Blessum Johannessen at den tida kan brukes godt for å planlegge og følge opp drifta og dyra.

Neste artikkel

Fornøyd med økonomien i sauedrifta